Stypendium

Stypendium im. W. Lutosławskiego 2009-2012

Od 2009 roku Gabriela i Marcin Bogusławscy przyznają na wniosek Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego stypendium im. Witolda Lutosławskiego

  • W roku 2014 stypendium w wysokości 10 000 USD przyznano kompozytorowi Mikołajowi Laskowskiemu na podstawie rekomendacji jury w składzie: Jerzy Kornowicz, Wojciech Michniewski oraz Katarzyna Naliwajek-Mazurek. Stypendium było przeznaczone na kontynuowanie studiów kompozytorskich w Królewskim Konserwatorium w Hadze pod kierunkiem Yannisa Kyriakidesa i Petera Adriaansza.
  • W roku 2012 stypendium w wysokości 10 000 USD przyznano kompozytorowi Tomaszowi Jakubowi Opałce na podstawie rekomendacji jury w składzie: Elżbieta Markowska, Łukasz Borowicz, Krzysztof Jakowicz, Eugeniusz Knapik oraz Jerzy Kornowicz. Stypendium będzie wykorzystane na sfinansowanie dwuletnich studiów kompozytorskich w The Juilliard School w Nowym Yorku pod kierunkiem Johna Corigliano.
  • W roku 2011 stypendium w wysokości 10 000 USD przyznano kompozytorowi Marcinowi Stańczykowi na podstawie rekomendacji jury w składzie: Łukasz Borowicz, Kazimierz Kord, Jerzy Kornowicz, Włodzimierz Kotoński, Jan Krenz oraz Grzegorz Michalski. Stypendium zostało wykorzystane na sfinansowanie kursu kompozycji i muzyki elektronicznej w paryskim ośrodku badań nad dźwiękiem IRCAM w roku akademickim 2011/2012.
  • W roku 2010 stypendium w wysokości 10 000 USD przyznano kompozytorowi Andrzejowi Kwiecińskiemu na podstawie rekomendacji jury w składzie: Grzegorz Michalski (przewodniczący), Jerzy Kornowicz, Zygmunt Krauze, Jan Krenz i Jadwiga Rappé. Przeznaczeniem stypendium była kontynuacja studiów podyplomowych na Wydziale Kompozycji Królewskiego Konserwatorium w Hadze, klasa kompozycji prof.: Martijna Paddinga, Yannisa Kyriakidesa, Cornelisa de Bondt.
  • W roku 2009 stypendium w wysokości 10 000 USD przyznano sopranistce Łucji Szablewskiej z przeznaczeniem na kształcenie podyplomowe w Royal Academy of Music w Londynie.