Jubileusz 2013

image

25 stycznia 2013 roku przypadła setna rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego – obchody tego jubileuszu przygotowywane są na całym świecie. Na wniosek Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski wystąpił o uchwalenie roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

7 grudnia 2012 roku Sejm RP przyjął uchwałę ogłaszającą rok 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego:

„W setną rocznicę urodzin kompozytora Witolda Lutosławskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się do dwudziestowiecznej muzyki polskiej i światowej.

Witold Lutosławski (1913-1994), jeden z największych kompozytorów XX wieku, w drugiej połowie ubiegłego stulecia wyniósł muzykę polską do najwyższej rangi światowej. Jego dzieła, obecne na wszystkich ważnych estradach koncertowych od ponad sześćdziesięciu lat, odkrywają nowe przestrzenie piękna i odsłaniają nieznane wcześniej możliwości rozumienia i przeżycia współczesnego świata. Związany z wielką tradycją europejską, od Beethovena i Chopina po Debussy’ego i Bartóka, był jednocześnie w działalności publicznej patriotą, w twórczości zaś obywatelem świata.

W przekonaniu o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego i światowego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego”.

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w 100. rocznicę urodzin swojego Patrona przygotowało liczne działania o charakterze koncertowym, edukacyjnym i wydawniczym propagujących osobę i postawę życiową tego wybitnego twórcy. Przygotowując stulecie Kompozytora, Towarzystwo podjęło współpracę z wieloma partnerami, takimi jak Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Adama Mickiewicza, Program 2 Polskiego Radia, Związek Kompozytorów Polskich i inni.

W poszczególnych zakładkach znajdują się szczegółowe informacje o projektach zorganizowanych przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego.

Tutaj znajduje się syntetyczne omówienie działań Towarzystwa w roku 2013, a poniżej multimedialna prezentacja: