Spotkania

Promocja zbioru pism Lutosławskiego O muzyce

image

21.05.2012 Uniwersytet Warszawski oraz Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zorganizowało promocję zbioru pism i wypowiedzi W. Lutosławskiego. Spotkanie w Sali Zotej Pałacu Kazimierzowskiego UW poprowadził Mieczysław Kominek. Fragmenty książki odczytał Wojciech Wysocki, całość zwieńczył występ Joanny Freszel i Aliny Hoffmann.

25.04.2012 podczas festiwalu polskiej muzyki współczesnej Musica Polonica Nova we Wrocławiu w księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2) odbyła się promocja zbioru pism i wypowiedzi Witolda Lutosławskiego O muzyce wydanego pod redakcją Zbigniewa Skowrona przez Towarzystwo im. W. Lutosławskiego i oficynę słowo/obraz terytoria. W spotkaniu udział wzieli: Grzegorz Michalski, Maciej Gołąb, Andrzej Tuchowski, Kamila Stępień-Kutera, Sławomir Wieczorek.

Seminarium Nowoczesność w Muzyce

5-6 grudnia 2009 roku w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem De Musica Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zorganizowało seminarium Nowoczesność w muzyce. Geneza pojęcia oraz jego treść w XX wieku u Witolda Lutosławskiego (Mozart, Beethoven, Haydn oraz muzyka Lutosławskiego). W panelu o kompozytorzy udział wzięli Andrzej Chłopecki oraz Krzysztof Meyer.

Dzień Lutosławskiego w InfoQultura

Towarzystwo było współorganizatorem – jako partner Fundacji Polskiej Rady Muzycznej – Dnia Lutosławskiego w Klubie InfoQultura – 30 maja 2009 r. Program imprezy przedstawiał się następująco:
spotkanie artystów, „lutosławianistów”, honorowych gości (patronat Gabrieli i Marcina Bogusławskich), gości z Drozdowa – historycznej siedziby rodziny Lutosławskich, z publicznością, dziećmi i młodzieżą warszawskich szkół oraz finalistami V Konkursu Wykonawczego Utworów Witolda Lutosławskiego,
dyskusja okrągłego stołu „Muzyka Witolda Lutosławskiego w perspektywie 100. rocznicy urodzin kompozytora”,
pokaz zdjęć „Warszawa Lutosławskiego”,
koncert finalistów V Konkursu Wykonawczego Utworów Witolda Lutosławskiego,
koncert z udziałem Bartosza Koziaka, wiolonczela, i Barbary Malcolm, skrzypce – laureatów konkursów wykonawczych im. Lutosławskiego w poprzednich latach.

Wieczór Lutosławskiego w Polskim PEN Clubie

Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo i PEN Club 11 maja 2009 r. Jako referenci wzięli w nim udział: Tomasz Merta, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Meyer, kompozytor, profesor Hochschule für Musik w Kolonii, współautor pomnikowej monografii Witolda Lutosławskiego, Grzegorz Michalski, prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, Mieczysław Tomaszewski, muzykolog, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wieloletni dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – wydawcy dzieł Witolda Lutosławskiego.

Odczytany został list, który nadesłała Julia Hartwig, poetka, przyjaciółka Witolda Lutosławskiego, wieczór prowadził Władysław Bartoszewski prezes Polskiego PEN Clubu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli krewni, przyjaciele, współpracownicy Witolda Lutosławskiego, a wśród nich pasierb naszego patrona Marcin Bogusławski z małżonką Gabrielą.

Promocja książki Witold Lutosławski W Pamięci

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zorganizowało wieczór promocyjny książki Grzegorza Michalskiego „Witold Lutosławski w pamięci”. Spotkanie odbyło się 16 grudnia 2008 w InfoQultura przy Placu Konstytucji 4 w Warszawie.

Spotkanie poprowadził Marcin Majchrowski (Polskie Radio). Książkę przedstawił dr Władysław Malinowski. Fragmenty książki przeczytała Olga Sawicka oraz Jarosław Gajewski. W programie wieczoru znalazło się również 6 kolęd polskich w opracowaniu Witolda Lutosławskiego w wykonaniu zespołu Ars Nova w składzie: Jacek Urbaniak – flet sopranowy, Krzysztof Owczynik – flet altowy, Bartłomiej Swebodziński – flet tenorowy.

Promocja Zapisków Witolda Lutosławskiego

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Instytutu Muzykologii UW, oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego byli organizatorami promocji Zapisków Witolda Lutosławskiego w opracowaniu Zbigniewa Skowrona. Spotkanie odbyło się 15 maja 2008 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Program spotkania prowadzonego przez dr Mieczysława Kominka obejmował prezentacja książki, odczytanie fragmentów książki, wykonanie Sonaty na fortepian Witolda Lutosławskiego w interpretacji Bartłomieja Kominka oraz lampkę wina.

Międzynarodowe spotkanie Witold Lutosławski: kompozytor narodowy?

Zamek Królewski w Warszawie, 29 listopada 2004. W ramach Roku Lutosławskiego 2004

Referat główny zatytułowany „Niesamowita Słowiańszczyzna” wygłosiła prof. Maria Janion. Pozostałymi prelegentami byli: Charles Bodman Rae (Australia), Martina Homma (Niemcy), Mieczysław Tomaszewski, Zbigniew Skowron, Roman Berger (Słowacja). Dyskusję prowadził Grzegorz Michalski.

Wydarzenie organizowane wspólnie przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Zamek Królewski w Warszawie i Fundację Kultury Polskiej zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury

Udział w Forum Witolda Lutosławskiego 2004

21 marca – wieczór w Filharmonii Narodowej w ramach Roku Lutosławskiego 2004. W części pierwszej Julia Hartwig i Ryszard Kapuściński mówili o osobie i twórczości Patrona Towarzystwa, zaś w części drugiej Ewa Podleś i Ewa Pobłocka wykonały Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny Witolda Lutosławskiego.