Życie publiczne

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego składa serdeczne podziękowania: państwu Gabrieli i Marcinowi Bogusławskim, pani Krystynie Witkowskiej, panu Olgierdowi Witkowskiemu, pani Mai Trochimczyk, panu Markowi Kurowskiemu, panu Erazmowi Ciołkowi, pani Janinie Januszewskiej-Skreiberg oraz pani Danucie Gwizdalance za przekazanie zdjęć do galerii fotografii.