Rozmowy i nagrania


O tworzeniu muzyki

Chantefleurs et Chantefables – komentarz

III Symfonia – komentarz

O języku muzycznym

O kryteriach oceny dzieła sztuki

O pisaniu muzyki dla „samego siebie”

O roli natchnienia w procesie komponowania


Pierwsze kontakty z Lutosławskim

Lutosławski jako inspiracja dla młodych kompozytorów

Lutosławski jako dyrygent i kompozytor

Filmy o Lutosławskim oraz gra kompozytorska


Kazimierz Kord o Lutosławskim

Tadeusz Wielecki o Lutosławskim

Magnus Lindberg – wypowiedzi

Luca Francesconi – wypowiedzi

Paweł Szymański – wypowiedzi