Strawinsky: Violin Concerto / Lutosławski: Partita; Chain2