Nagrody

Nagrody

 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy (1948)
 • Nagroda Państwowa II stopnia (1952)
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci (1954)
 • Nagroda Państwowa I stopnia (1955)
 • I nagroda na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Paryżu (1959)
 • Nagroda Związku Kompozytorów Polskich (1959)
 • I nagroda na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Paryżu (1962)
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1962)
 • International Music Council i Gesellschaft der Musikfreunde (Wiedeń 1963)
 • I nagroda na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Paryżu (1964)
 • Nagroda im. Sergiusza Kusewickiego (1964)
 • Nagroda Państwowa I stopnia (1964)
 • Grand Prix du Disque de l’Académie Ch. Cross (Paryż 1965)
 • Nagroda im. A. Jurzykowskiego (Nowy Jork 1966)
 • Nagroda im. G. von Herdera (Wiedeń 1967)
 • Nagroda im. L. Sonning (Kopenhaga 1967)
 • I nagroda na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Paryżu (1968)
 • Grand Prix du Disque de l’Académie Ch. Cross (Paryż 1971)
 • Nagroda im. M. Ravela (Paryż 1971)
 • Nagroda im. J. Sibeliusa (Helsinki 1973)
 • Nagroda Związku Kompozytorów Polskich (1973)
 • Nagroda im. Sergiusza Kusewickiego (1976)
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy (1976)
 • Nagroda Państwowa I stopnia (1978)
 • International Record Critic’s Award (Genewa 1979)
 • Nagroda Artystyczna Komitetu Kultury Niezależnej NSZZ „Solidarność” (1983)
 • Nagroda im. E. von Siemensa (Monachium 1983)
 • Nagroda im. Ch. Grawemeyera (Louisville 1985)
 • Nagroda królowej Zofii Hiszpańskiej (Madryt 1985)
 • International Record Critic’s Award (Londyn 1986)
 • Nagroda im. Sergiusza Kusewickiego (1986)
 • Signature Award of the Pittsburgh Symphony Orchestra (Pittsburgh 1991)
 • Incorporated Society of Musicians (Manchester 1992)
 • Kyoto Prize w dziedzinie sztuki (Kioto 1993)
 • Polar Music Prize (Sztokholm 1993)
 • Royal Philharmonic Society (Londyn 1993)
 • Classical Music Award (Londyn 1994)

Odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1953)
 • Medal X-lecia PRL (1955)
 • Order Sztandaru Pracy II klasy (1955)
 • Order Sztandaru Pracy I klasy (1959)
 • Złota odznaka Honorowa miasta Warszawy (1967)
 • Odznaka Honorowa miasta Poznania (1973)
 • Medal XXX-lecia PRL (1974)
 • Order Budowniczego Polski Ludowej (1977)
 • Złoty medal Royal Philharmonic Society (1985)
 • Medal Stockholm Concert Hall Foundation (1992)
 • Medal Rady Europy (Strasbourg 1993)
 • Order Pour le Mérite (Bonn 1993)
 • Order Orła Białego (1994)

Doktoraty Honoris Causa

 • Cleveland Institute of Music (1971)
 • Uniwersytet Warszawski (1973)
 • Northwestern University Evanston w Chicago (1974)
 • Lancaster University (1975)
 • University of Glasgow (1977)
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980)
 • University of Durham (1983)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1984)
 • Baldwin-Wallace College w Berea [stan Ohio] (1987)
 • Queens University of Belfast (1987)
 • University of Cambridge (1987)
 • Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie (1988)
 • New England Conservatory of Music w Bostonie (1990)
 • Université des Sciences Humaines w Strasbourgu (1990)
 • Duquesne University w Pittsburghu (1991)
 • University McGill w Montrealu (1993)

Członkostwa akademii artystycznych i naukowych

 • członek Kungliga Svenska Musikaliska Akademien w Sztokholmie (1963)
 • członek honorowy Freie Akademie der Künste w Hamburgu (1966)
 • członek nadzwyczajny Akademie der Künste w Berlinie Zachodnim (1968)
 • członek korespondent Deutsche Akademie der Künste w Berlinie Wschodnim (1971)
 • członek korespondent Bayerische Akademie der Schönen Künste w Monachium (1973)
 • członek honorowy American Academy of Arts and Letters w Nowym Jorku (1974)
 • członek honorowy National Institute of Arts and Letters w Nowym Jorku (1974)
 • członek honorowy Royal Academy of Music w Londynie (1976)
 • członek korespondent Académie des Beaux-Arts w Paryżu (1978)
 • członek honorowy Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie

Członkostwa honorowe stowarzyszeń muzycznych

 • Association des Artistes Musiciens Polonais en France
 • Association of Professional Composers w Londynie
 • Guildhall School of Music and Drama w Londynie
 • International Music Council
 • International Society for Contemporary Music
 • Konzerthausgesellschaft w Wiedniu
 • Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
 • Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
 • Stowarzyszenie Kompozytorów Norweskich
 • Związek Kompozytorów Polskich