O Towarzystwie

Towarzystwo zostało założone w 1999 roku przez grupę artystów i osób związanych z osobą Lutosławskiego, wśród których byli, m.in. Andrzej BauerMichał BristigerJulia HartwigRyszard KapuścińskiKazimierz KordZygmunt KrauzeJan KrenzJózef PatkowskiEwa Pobłocka, Jerzy Tchórzewski, Andrzej Wajda i Antoni Wit.

Pierwszym prezesem Towarzystwa został Jan Krenz, którego w 2003 roku zastąpił Zygmunt Krauze, a w 2006 – Jadwiga Rappé. Od kwietnia 2009 do czerwca 2014 roku funkcję prezesa Towarzystwa pełnił Grzegorz Michalski. W latach 2015-2018 Elżbieta Markowska. W 2018 prezesem Towarzystwa został Andrzej Bauer.

Towarzystwo liczy w tej chwili blisko 80 członków, w tym 11 członków honorowych, którymi są: Mario di BonaventuraHeinz Holliger, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Anne Sophie MutterEsa-Pekka SalonenHeinrich Schiff, Andrzej Wajda, Antoni Wit, Krzysztof Zanussi, Krystian Zimerman.

Celem Towarzystwa jest roztaczanie opieki nad spuścizną artystyczną i duchową po Witoldzie Lutosławskim oraz propagowanie Jego twórczości. Dla realizacji swoich celów, Towarzystwo korzysta ze stałego wsparcia rodziny kompozytora – Gabrieli i Marcina Bogusławskich – a także opieki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, zarządu Miasta Stołecznego Warszawy oraz licznych prywatnych i instytucjonalnych sponsorów. Umożliwia to wydawanie książek i nut, organizowanie festiwali i serii koncertów edukacyjnych, wystaw, odczytów, warsztatów, inspirowanie prac naukowych, wspomaganie poczynań różnych ośrodków w kraju i za granicą, związanych z dziełem Witolda Lutosławskiego, wreszcie rekomendowanie młodych artystów do stypendium im. Witolda Lutosławskiego fundowanego przez spadkobierców kompozytora.

Podstawą działania Towarzystwa jest społeczna praca członków, ale może ono do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników. W 2006 roku Towarzystwo uzyskało prawo prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Od początku 2006 roku posiadamy własny lokal, wynajmowany od miasta na preferencyjnych warunkach, który Towarzystwo na własny koszt gruntownie wyremontowało i zaadaptowało do swoich potrzeb.