1990-1994

1990

14-17 stycznia
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej. Lutosławski przewodniczącym jury, w którego skład wchodzą Berger, Dutilleux, Nordheim i Patterson.

26 marca
Prezydent Francji François Mitterand podpisał dokument o przyznaniu Witoldowi Lutosławskiemu Legii Honorowej.

2 maja
Podpisana zostaje umowa o przekazaniu wszystkich manuskryptów Lutosławskiego Fundacji Sachera.

wrzesień
Przy okazji Warszawskiej Jesieni spotyka się z Panufnikiem – przyjacielem z lat wojny.

Lutosławski zostaje członkiem Polskiej Rady Kultury.

Nie można określić, na czym polega powstawanie prawdziwej, autentycznej sztuki.

Jestem zwolennikiem poglądu, że wszystko w autentycznym utworze muzycznym musi być owocem – i tu użyję słowa już właściwie niejednokrotnie wyśmiewanego, ale uważam, że nie ma innego słowa, którym dałoby się to zastąpić – mianowicie powinien być owocem natchnienia. Cóż to jest natchnienie? Natchnienie to jest fakt, że coś w wyobraźni kompozytora nagle powstaje, czego w ułamku sekundy przedtem nie było. Uważam, że od takich momentów zależy w ogóle istnienie utworu muzycznego, a z całą pewnością jego wartość. Bez takich momentów muzyka jest po prostu intelektualną zabawą i mnie osobiście taka zabawa zupełnie nie interesuje.

(Utwór winien być owocem natchnienia – rozmowa z Elżbietą Markowską, „Ruch Muzyczny” 34 nr 22.)


1991

Otrzymuje Signature Award of the Pittsburgh Symphony Orchestra oraz doktorat honorowy tamtejszego Uniwersytetu.

8 czerwca
Spotyka się w Teatrze Wielkim z Janem Pawłem II.

8 sierpnia
Premiera Chantefleurs et Chantefables na Festiwalu Proms w Londynie.

I w końcu […] na pamięć przyszły mi te wierszyki Desnosa dla dzieci, i zupełnie zmieniłem decyzję i postanowiłem napisać cykl. Po prostu z braku takiego tekstu, który pasowałby do tego, co chciałem pierwotnie. Są to krótkie wierszyki o dużym wdzięku, czasami dowcipne, czasami delikatnie liryczne, bardzo piękne, i dziewięć takich tekstów złożyłem, aby skomponować cykl na sopran i niewielką orkiestrę. Natomiast, jeśli chodzi o śpiewaczkę norweską Solveig Kringleborn, ją słyszałem już w momencie, kiedy utwór był napisany.

Tak że chodziło po prostu o to, że wyobraziłem sobie, jak dobrą wykonawczynią tego utworu ona mogłaby być. Bardzo się cieszę, że się zgodziła i nawet się do tego dosyć zapaliła, bo natychmiast przyjęła również pozytywnie propozycję Jesieni Warszawskiej, ażeby powtórzyć to na koncercie końcowym.

(Chantefleurs et Chantefables na Warszawskiej Jesieni – rozmowa z Elżbietą Markowską, „Ruch Muzyczny” 35 nr 18.)


1992

kwiecień
II Konkurs Kompozytorski im. W. Lutosławskiego.

22 sierpnia
Ukończenie pracy nad IV Symfonią.

październik
Zasiada w Radzie Kultury przy prezydencie Lechu Wałęsie.

Dzisiaj nikt nie ma pretensji do Brahmsa, że nie był w swoim czasie kompozytorem bardzo awangardowym, jakkolwiek odkrywamy właściwie w jego twórczości rozwiązania, które nie śniły się jego współczesnym. W końcu musi dojść do tego, że muzyka będzie nie tylko pokazem nowości, pokazem, jak można ją tworzyć, ale przede wszystkim ważnym przesłaniem autora. I wtedy dopiero zaistnieją warunki dla powstania jakiejś klasyki, ale do tego potrzebne są jeszcze lata. Choć pewne oznaki takiej sytuacji chyba już widzimy, bo tzw. awangardowość straciła swoje znaczenie, swoją ostrość. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że ta awangardowość jest potwornie staromodna.

(Nigdy nie byłem neoklasykiem  – rozmowa z Mieczysławem Kominkiem, „Studio”, X 1992.)


1993

5 lutego
Prawykonanie IV Symfonii Lutosławskiego w Los Angeles.

18 maja
Wręczenie Lutosławskiemu przez Szwedzką Akademię Muzyki Polar Prize, która ma status Muzycznego Nobla.

23 maja
Polskie prawykonanie IV Symfonii.

25 września
Ostatni koncert w Polsce na Warszawskiej Jesieni.

7-8 października
W Białymstoku obywa się konkurs wiedzy o Lutosławskim z inicjatywy Stanisława Olędzkiego.


1994

Otrzymuje Classical Music Award za IV Symfonię.

19 stycznia
Otrzymuje Order Orła Białego.

7 lutego
Po krótkiej chorobie Lutosławski umiera w Klinice Rządowej przy ul. Emilii Plater.

16 lutego – Pogrzeb na Powązkach.

22 kwietnia
Umiera Danuta Lutosławska.