facebook

Konstanty Regamey

Konstanty Regamey (1907-1982) kompozytor, krytyk, filolog orientalista, pochodzący z rodziny szwajcarskiej osiadłej w XIX wieku w Polsce. Studiował filologię klasyczną i indologię w Warszawie oraz orientalistykę i językoznawstwo w Paryżu. W latach trzydziestych został wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, rozwijając jednocześnie działalność jak krytyk i kompozytor. Już wtedy pozostawał w bliskich kontaktach z Lutosławskim, który wspominał w rozmowie z Zofia Owińską: „Był zdumiewającym kompozytorem. Jako twórca dał się poznać w czasie wojny, gdy jego Kwintet został wykonany na konspiracyjnym koncercie w mieszkaniu Tadeusza Ochlewskiego. Dla mnie to pierwsze zetkniecie z jego muzyką było zupełnie rewelacyjne.”

Z Regameyem łączyła Lutosławskiego „głęboka przyjaźń. Bardzo chętnie przebywaliśmy w swoim towarzystwie. To bardzo szczególny człowiek o zupełnie wyjątkowych zdolnościach i nieprawdopodobnej inteligencji. Rozmowa z nim to przeskakiwanie etapów: nie trzeba było mówić wszystkiego, co się chciało powiedzieć, tylko trzeba było sięgać w przyszłość tej rozmowy, bo on już wszystko wiedział”.

Po wojnie Regamey osiadł w Lozannie, nadal działając aktywnie jako filolog i jako muzyk. Odwiedzał kilkakrotnie Polskę. „Trudno mi w dziedzinie muzyki nie uważać się za Polaka” – podkreślał.

kt