facebook

Bibliografia

Irina Nikolska, „Muzyka to nie tylko dźwięki”. Rozmowy z Witoldem Lutosławskim, PWM, Kraków 2003

Podstawą tej fascynującej książki są cztery długie rozmowy, jakie Irina Nikolska, rosyjski muzykolog, przeprowadziła z Witoldem Lutosławskim w latach 1986-1992. Autorka, związana od dziesięcioleci z polskim środowiskiem muzycznym, dogłębnie poznała twórczość Lutosławskiego, łączyła ją też z kompozytorem długoletnia przyjaźń, której dzieje szkicuje we wstępie do książki. Na jej kartach wyczuwalna jest przyjazna, relatywnie swobodna, jak na Lutosławskiego, atmosfera, nie ma tu tak typowej dla niego powściągliwości i dystansu. Poruszane w rozmowach tematy dotyczą zarówno kwestii warsztatu kompozytorskiego, jego ewolucji, nie pomijając detali, niezwykle interesujących zwłaszcza dla osób zajmujących się muzyką, jak i spraw pozamuzycznych, m. in. światopoglądu i zainteresowań literackich. Lutosławski opowiada o swej drodze do kompozycji, o poszczególnych utworach, a także o rodzinie, kręgu przyjaciół, o źródłach inspiracji i o innych kompozytorach, nie szczędząc przy tym zabawnych anegdot.

Bardzo ciekawe jest m. in. spojrzenie Lutosławskiego na swe dawniejsze kompozycje. Książka Iriny Nikolskiej nie tylko przedstawia wizerunek wielkiego artysty, mówiącego o swej twórczości niezwykle ciekawie i z wyjątkową precyzją, ale także przybliża Witolda Lutosławskiego jako człowieka, uchylając nieco zasłonę, za którą starał się zwykle skrywać swoje życie prywatne.

Przed publikacją w jęz. polskim książka ukazała się w jęz. rosyjskim i angielskim. W polskim wydaniu pominięto informacje uzupełniające, a także spis twórczości i przykłady nutowe, zachowano natomiast najciekawsze i mniej znane zdjęcia.

kt