facebook

Jadwiga Rappé

Jedna z czołowych polskich śpiewaczek, alt. Studiowała śpiew pod kierunkiem Zofii Brégy oraz Jerzego Artysza w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest także absolwentką Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. została laureatką I nagrody na Międzynarodowym konkursie Bachowskim w Lipsku, a w następnym roku otrzymała złoty medal na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux. Występuje na czołowych scenach i estradach koncertowych świata, zarówno w repertuarze operowym jak i oratoryjnym, jest też cenioną wykonawczynią pieśni. Prowadzi działalność pedagogiczną, jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jadwiga Rappé dysponuje niezwykle szerokim repertuarem, od muzyki dawnej po współczesną. Uważa, że naturalne brzmienie jej głosu najlepiej pasuje do Wagnera, muzyki rosyjskiej i Brahmsa. Do jej największych sukcesów należy kreacja Erdy w Pierścieniu Nibelunga na scenie Deutsche Oper Berlin. Wykonywała tę rolę na wielu scenach świata, a także nagrała pod batutą Bernarda Haitinka. Brała udział w licznych prawykonaniach, m.in. utworów komponowanych specjalnie dla niej. Dokonała wielu nagrań radiowych i płytowych (ponad 40 CD).

Jadwiga Rappé ma w repertuarze szereg utworów Witolda Lutosławskiego. Cykl Pięciu pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny zarejestrowała zarówno w wersji z orkiestrą jak i z fortepianem. Jedna z jej płyt jest poświęcona wyłącznie twórczości Witolda Lutosławskiego. Jej interpretacje, wiernie oddające intencje kompozytora, były wysoko cenione przez samego Lutosławskiego. W latach 2006-2009 pełniła funkcję prezesa zarządu Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Jadwiga Rappé zainspirowała szereg projektów o charakterze dydaktycznym. W przekonaniu, że utwory Witolda Lutosławskiego, pisane dla dzieci, pobudzają wyobraźnię najmłodszych i stymulują ich muzyczny rozwój, doprowadziła do realizacji koncertu inscenizowanego „Lutolandia”, złożonego z utworów przeznaczonych dla młodych wykonawców.

kt