facebook

Andrzej Chłopecki

Andrzej Chłopecki (1950-2012) – muzykolog, teoretyk, krytyk muzyczny, publicysta i animator życia muzycznego. W 1975 ukończył Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pracą magisterską o Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, napisaną pod kierunkiem Zofii Lissy. Wielokrotnie brał udział w Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadt (w tym także jako autor referatów i prezentacji). Był stypendystą paryskiej Fondation pour une Entraide Intellectuelle (1980), Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu (1984), Alban Berg Stiftung w Wiedniu (1986) oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999).

Jeszcze w czasie studiów - od 1973 do 1974 - pełnił obowiązki sekretarza redakcji i kierownika działu kulturalnego studenckiego dwutygodnika "Nowy Medyk". W latach 1975-81 i ponownie od 1991 jest pracownikiem Polskiego Radia na stanowisku kierownika redakcji muzyki współczesnej (1977-81 oraz 1992-95), następnie był komentatorem, w latach 1999-2005 ponownie kierował pracami redakcji muzyki współczesnej Programu 2, a od 2005 jest komentatorem w Redakcji Muzyki Poważnej Polskiego Radia. Jest autorem ok. 2000 audycji radiowych. Od 1994 programuje udział Polskiego Radia w Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu.

W latach 1982-93 był także asystentem, a następnie starszym wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kierownikiem redakcji i głównym specjalistą Działu Promocji w Warszawskim Oddziale Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Od 1996 pracuje na stanowisku starszego wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie wykłada historię, literaturę i estetykę muzyki XX-XXI wieku. Pod jego kierunkiem zostało napisanych ok. 30 prac magisterskich. Od 2000 wykłada także w Studium Podyplomowym Instytutu Badań Literackich przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W latach 1986-95 współpracował z Redakcją Muzyki Nowej rozgłośni radiowej Deutschlandfunk w Kolonii, w latach 1993-97 był felietonistą miesięcznika "Res Publica Nowa" (cykl "Dziennik ucha"), od 1974 współpracuje z "Ruchem Muzycznym", od 1989 z dwumiesięcznikiem "MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik" w Kolonii (od 1993 członek rady programowej pisma), od 2001 jest felietonistą "Gazety Świątecznej" - weekendowego wydania "Gazety Wyborczej" (cykl "Słuchane na ostro"). Ponadto wygłaszał referaty oraz prowadził seminaria podczas sympozjów i kongresów muzykologicznych w wielu krajach, m.in. w Polsce, Rosji, Niemczech, Norwegii, Holandii, Austrii, Czechach, we Włoszech, na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Jest też autorem recenzji, artykułów, esejów, komentarzy oraz rozpraw publikowanych w prasie, czasopismach, programach koncertowych, wydawnictwach fonograficznych, encyklopediach, periodykach i wydawnictwach książkowych w Polsce, wielu krajach Europy oraz Japonii, Australii, Hong-Kongu i Stanach Zjednoczonych.

Od 2001 realizował autorski projekt "Förderpreise für Polen" finansowany przez Fundację Muzyczną im. Ernsta von Siemens z siedzibą w Monachium, w ramach którego powstały (w wyniku udzielanych stypendiów) 34 utwory młodych kompozytorów polskich, litewskich, łotewskich, estońskich, ukraińskich, słowackich, czeskich, węgierskich, rumuńskich, bułgarskich i słoweńskich.

Andrzej Chłopecki był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1977-81), członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (1980-89) oraz był członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (1980), Związku Kompozytorów Polskich (1982), członkiem-założycielem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego (1997), współzałożycielem Fundacji Przyjaciół "Warszawskiej Jesieni" (1998, od 1999 członek zarządu, od 2000 prezes). W latach 1987-89 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Od 1999 był członkiem Komisji Repertuarowej Festiwalu "Warszawska Jesień" (z przerwą w 2003).

Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. otrzymał Nagrodę Zarządu Polskiego Radia za promocję muzyki polskiej i Polskiego Radia (1994), Nagrodę Specjalną Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za twórczość radiową i działania kulturotwórcze realizowane na antenie Programu 2 Polskiego Radia (1998), Honorową Odznakę Polskiego Radia (2001), Medal Mozartowski Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO (2003), Odznakę Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2003).

Źródło: www.polmic.pl