facebook

François-Bernard Mâche

François-Bernard Mâche (1935) – francuski kompozytor, teoretyk muzyki, wykładowca uniwersytecki. Studiował kompozycję u Oliviera Messiaena. W swojej twórczości inspiruje się antycznymi kulturami, lingwistyką czy zjawiskami przyrody, np. śpiewem ptaków. W języku polskim ukazało się parę tekstów teoretycznych F. B. Mâche'a: Muzyka a język („Res Facta” 2), Messiaen – doświadczenia i perspektywy („Res Facta” 3) czy Surrealizm a muzyka („Literatura na Świecie” 5/1978).

W roku 1994 kompozytor uczcił pamięć Witolda Lutosławskiego biorąc udział w projekcie Hommage à Lutosławski. W komentarzu do utworu Planh Mâche napisał: „Tytuł utworu nawiązuje do tradycji średniowiecznego planctus lub planh trubadurów prowansalskich. Termin ten oznaczał muzykę, będącą wyrazem żalu po stracie wielkiego człowieka. W tym przypadku odnosi się on również do uniwersalnego archetypu szlochu, łkania, który posłużył za wzór długiego kanonu miar rytmicznych powierzonego orkiestrze smyczkowej. Gdy kompozytor pragnie oddać hołd pamięci mistrza, może złożyć na jego grobie dzieło, którego związek z okolicznościami jest zewnętrzny, lub nadać swej pracy emocjonalny kształt medytacji nad jego śmiercią. Z tych dwóch możliwych rozwiązań wybrałem drugie, w bardziej naturalny sposób oddające mój szacunek i smutek”.

7 lutego 2014 w Warszawie w czasie festiwalu Łańcuch XI François-Bernard Mâche otrzymał Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze.

sw