facebook

Julia Hartwig

Julia Hartwig (1921) – poetka, eseistka, tłumaczka m.in.: poezji Henriego Michaux.

Witolda Lutosławskiego, jak wspominała w rozmowie z Grzegorzem Michalskim, poznała w czasie stanu wojennego. Wspólna aktywność na polu życia społecznego przerodziła się w przyjaźń między małżeństwem Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego a Danutą i Witoldem Lutosławskimi.

W poezji Julii Hartwig kilkukrotnie odnajdziemy nawiązania do biografii i muzyki kompozytora. W tomie To wróci (2010) znajduje się wiersz Niedosiężni (Kiedy Zimerman zapytał Lutosławskiego...), a w tomie Zobaczone wiersz Fotografia z pamięci (Państwo Lutosławscy jedzą gruszki na Rialto...). Danucie Lutosławskiej poetka poświęciła osobny wiersz Na śmierć żony wielkiego kompozytora (tom Gorzkie żale, 2011). Ponadto napisała kilka artykułów na temat Lutosławskich. Jej wspomnienie Państwo Lutosławscy zostało wydane w tomie wypowiedzi kompozytora Postscriptum (Warszawa 1999). Julia Hartwig napisała również wstęp do rozmów Aleksandra Laskowskiego z wybitnymi dyrygentami-interpretatorami utworów Witolda Lutosławskiego (Skrywany wulkan, 2013).

W jednej z wypowiedzi kompozytora charakteryzowała w następujący sposób: „W świadectwach ludzi, którzy zetknęli się z Lutosławskim osobiście, powtarza się opinia, że cechował go wobec rozmówców pewien dystans, osłonięty kurtuazją. Niektórzy nawet nazywali ten dystans chłodem. Nic takiego nie dawało się wyczuć w obcowaniu z przyjaciółmi; był otwarty, bezpośredni i zawsze ciekaw cudzego zdania. Myślę, że jeżeli istotnie taki dystans się pojawiał, to był on rodzajem obrony przed pustosłowiem, przed marnotrawstwem czasu, przed naporem udręczającej nas wszystkich codzienności, od której uciekał co szybciej w swoją twórczość. Dodać tu wypada, że Lutosławski robił wszystko, by jego sława i pozycja nie przeszkadzały w stosunkach z ludźmi bliskimi. Zachowywał się z nadzwyczajną prostotą i w towarzyskim obcowaniu sprawy sztuki pozostawiał na boku”.

8 lutego 2014 w Warszawie w czasie festiwalu Łańcuch XI Julia Hartwig otrzymała Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze.

sw