facebook

Eugeniusz Knapik

Eugeniusz Knapik, urodzony w 1951 roku w Rudzie Śląskiej, jest pianistą, kompozytorem i pedagogiem. Studiował w latach 1970–1976 u Henryka Mikołaja Góreckiego (kompozycja) i Czesława Stańczyka (fortepian). Jeszcze przed ukończeniem studiów rozpoczął pracę dydaktyczną w katowickiej uczelni, w której obecnie jest profesorem, kierownikiem Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (od 1996 roku), a w latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora. W roku 2002 artysta otrzymał tytuł profesora muzyki.

W centrum jego zainteresowań zawsze pozostawała pianistyka i kompozycja. Jako pianista brał udział w wielu prestiżowych wydarzeniach koncertowych oraz festiwalowych na całym świecie. Jego repertuar obejmuje przede wszystkim dzieła XX-wieczne, w tym kompozycje Messiaena, Skriabina i Bartóka. Występując także jako kameralista, Knapik współpracował m.in. z Kwartetem Śląskim, Konstantym Andrzejem Kulką, Aurelim Błaszczokiem i Piotrem Pławnerem. Dokonał licznych prawykonań i nagrań polskiej i światowej muzyki współczesnej.

Jako kompozytor od samego początku wyróżniał się oryginalnością pomysłów i znakomitym warsztatem, co od lat 70. przyniosło mu znaczącą liczbę nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach. W latach 1988–1996 Knapik, na zamówienie Gerarda Mortiera, dyrektora opery La Monnaie w Brukseli, skomponował trylogię operową The Minds of Helena Troubleyn do tekstu Jana Fabre’a. Kolejne części cyklu miały swoje prapremiery w Operze Flamandzkiej w Antwerpii (Das Glas im Kopf wird vom Glas, 1990), na festiwalu Documenta IX w Kassel (Silent Screams, Difficult Dreams, 1992) i w Operze Wrocławskiej (La libertà chiama la libertà, 2010). Aktualnie zwieńczeniem jego kariery kompozytorskiej jest opera Moby Dick (2001–2010), przygotowana do libretta Krzysztofa Koehlera opartego na słynnej powieści Hermana Melville’a, powstała na zamówienie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie (premiera dzieła planowana jest na czerwiec 2014 roku).

Eugeniusz Knapik przygotował transkrypcję na sopran i fortepian cyklu pieśni Witolda Lutosławskiego Chantefleurs et chantefables. Wraz z Piotrem Pławnerem nagrał na płycie jego Partitę, którą często wykonuje na koncertach. W lutym 2014 Eugeniusz Knapik otrzymał Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze.


  • Partita w wykonaniu Eugeniusza Knapika i Aleksandry Kuls dostępna na stronie Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
  • Nagranie Chantefleurs et chantefables w transkrypcji na sopran i fortepian Eugeniusza Knapika.