facebook

Tadeusz Wilczak

Tadeusz Wilczak (1908-1956) – dyrygent, po ukończeniu studiów w Konserwatorium Warszawskim u Waleriana Bierdiajewa w r. 1936 został jego asystentem. Przed wojną dyrygował m. in. w warszawskich teatrach, w czasie okupacji prowadził koncerty, organizowane przez Radę Główną Opiekuńczą. W latach powojennych był dyrygentem Filharmonii Krakowskiej, Warszawskiej, Orkiestry Symfonicznej w Bydgoszczy, Filharmonii Łódzkiej i Opery Warszawskiej. Od r. 1950 prowadził klasę dyrygentury w PWSM w Warszawie.

W listopadzie 1938 roku Tadeusz Wilczak dyrygował koncertem Filharmonii Warszawskiej, na którym odbyło się prawykonanie Lacrimosy Witolda Lutosławskiego – jednego z dwóch fragmentów Requiem, które skomponował jako pracę dyplomową na zakończenie studiów kompozycji w klasie Witolda Maliszewskiego w Konserwatorium Warszawskim. Partię solową wykonała Helena Warpechowska.

kt