facebook

Barbara Turowska

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz Studium Pedagogicznego przy tejże uczelni. Od 1992 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Muzeum Przyrody w Drozdowie (kustosz, dział oświatowy). Wykonuje m. in. zadania związane z edukacją, organizacją imprez kulturalnych i wydawnictwami muzealnymi. Należą do nich: współautorstwo i realizacja wystaw czasowych, oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie lekcji muzealnych, organizacja konkursów przyrodniczych, publikacje artykułów, redakcja wydawnicza książek, prowadzenie biblioteki muzealnej, koordynacja i zarządzanie projektami, dotowanymi m. in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Początki jej zainteresowania Witoldem Lutosławskim i jego rodziną związane są z rozpoczęciem pracy w Drozdowie. „Wtedy przyswojenie wiedzy o rodzinie Lutosławskich i jej przekazywanie gościom Muzeum stało się moim obowiązkiem – na szczęście miłym obowiązkiem – podkreśla Barbara Turowska. Przy okazji zastanowiłam się nad liczbą tych osób – okazało się, że w ciągu 20 lat było ich przynajmniej 40 tysięcy, trochę się zdziwiłam…”.

Jej najważniejsze działania to: organizacja konferencji popularnonaukowych (III Konferencja poświęcona Wincentemu Lutosławskiemu, Drozdowo 2006; „Przedstawicielki elit prowincjonalnych w pierwszej połowie XX wieku”, 2009; „Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka i Polka z wyboru”, 2011; „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego”, 2013), organizacja cyklu koncertów „Młodzi artyści grają Lutosławskiego”, przygotowanie wystawy „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego”, 2008, wydanie książek: „Pamiętniki” Wacławy Lignowskiej, „Więcej niż miłość” Sofíi Casanova Lutosławskiej, „Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka i Polka z wyboru”.

Barbara Turowska przyznaje: „Nie potrafię myśleć o Witoldzie Lutosławskim w oderwaniu od jego przodków, od rodu Lutosławskich. Ten człowiek jest dla mnie jednym z całego szeregu ludzi, którzy twórczą myślą i wytrwałą pracą kształtowali swe dzieła, obdarowując nimi nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwo. Kiedy rozmyślam o Witoldzie, najsławniejszym z rodu, automatycznie ustawia się za nim cała kolejka osobowości, które miały niewątpliwy wpływ na artystę. Ci mniej znani, a jednak tak wyjątkowo interesujący ludzie – to dziadek Franciszek, filozof Wincenty ze swoją żoną Sofíą, nominowaną przez Hiszpanów do Nagrody Nobla, ks. Kazimierz – twórca Krzyża Harcerskiego, Józef – ojciec kompozytora, razem z bratem Marianem rozstrzelany przez bolszewików za działalność patriotyczną.....”

30 sierpnia 2013 r. w Drozdowie Barbara Turowska została uhonorowana Medalem Stulecia Urodzin Witolda Lutosławskiego.

kt