facebook

Anna Archacka

image

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filii w Białymstoku oraz Podyplomowych Studiów Muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku pracy zawodowej jest związana z kulturą: przez długie lata jako pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, a po reformie administracyjnej kraju – samorządu powiatu łomżyńskiego. Została wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, jest finalistką plebiscytu Regionalnego Tygodnika Kontakty „Kobieta Roku 2011”. Od roku 2008 Anna Archacka jest dyrektorem Muzeum Przyrody w Drozdowie, mieszczącego się w dworze Lutosławskich.

Do jej najważniejszych dokonań należy renowacja Muzeum, która przywróciła dworowi Lutosławskich i jego otoczeniu dawną świetność. (Dotychczas zrealizowano trzy projekty z udziałem środków europejskich). Jednym z jej priorytetów, którego się podjęła, jest upowszechnianie dorobku kompozytorskiego Witolda Lutosławskiego oraz wkładu poszczególnych przedstawicieli rodziny Lutosławskich w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Celowi temu służą m. in. cykle „Koncerty kameralne w Dworze Lutosławskich” oraz „Witold Lutosławski – wielki Polak, wielki artysta” z udziałem znanych muzyków, warsztaty i koncerty wykładowców i studentów polskich uczelni muzycznych, a także popisy uczniów szkół muzycznych. Osobę i dokonania kompozytora i jego rodziny przybliżają również konferencje popularnonaukowe, m. in. „Sofia Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru” oraz „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego”.

Promocja młodych talentów i otwarcie Muzeum na współpracę ze środowiskiem twórczym, naukowym i oświatowym uczyniły z tej placówki znaczące centrum kulturalne, działające w oparciu o tradycje miejsca. Działania Muzeum zmierzają ku temu, by samo Drozdowo jak i Ziemia Łomżyńska kojarzone były z postacią wielkiego kompozytora i jego rodzinnymi korzeniami.

Anna Archacka jest pełna podziwu dla Witolda Lutosławskiego: „To wielki artysta, który był wielkim człowiekiem. Potrafił dzielić się z innymi nie tylko talentem, wspierał i wspomagał potrzebujących, ale zawsze czynił to po cichu, bez rozgłosu. Chylę czoła.”

30 sierpnia 2013 r. w Drozdowie Anna Archacka została uhonorowana Medalem Stulecia Urodzin Witolda Lutosławskiego.

kt