facebook

Krystyna Witkowska

image

Krystyna Witkowska (1937-2018), geofizyk (ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie), krewna Witolda Lutosławskiego (jej dziadek, Marian, był starszym bratem Józefa, ojca kompozytora, i zginął wraz z nim z rąk bolszewików). Pasjonuje się historią rodziny, zebrała i w części opublikowała dokumentację dziejów ich rodu, jest współautorką książki Lutosławscy w kulturze polskiej. Działała w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie, rodzinnym majątku Lutosławskich, współorganizowała Ogólnopolski Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Przygotowała do wydania korespondencję filozofa Wincentego Lutosławskiego, w książce Mówią kamienie opublikowała inskrypcje nagrobne z Cmentarza Powązkowskiego.

W obszernej rozmowie z Grzegorzem Michalskim (Lutosławski w pamięci) Krystyna Witkowska opowiedziała o historii rodziny, ujawniając mniej znane strony z życia Lutosławskiego i jego bliskich.

Lutosławski zawsze bardzo interesował się polityką, jednocześnie jednak unikał jakiegokolwiek współdziałania z władzą komunistyczną. Natomiast, jak wspomina Krystyna Witkowska, „w momencie, kiedy zaczęła działać Solidarność, wsiadł na swojego konia. To było coś niesamowitego, jaka nastąpiła zmiana w sposobie jego mówienia, reagowania. Przyjemnie było słuchać go jakby na nowo. Stał się zupełnie innym człowiekiem. Tym żył. Zachwycał się na przykład kontaktami z Adamem Michnikiem, Zbigniewem Bujakiem. Wtedy żył pełnią życia i nie było przypadkiem, że stał na warcie przy trumnie księdza Popiełuszki. Po prostu był w tym ruchu.”

Krystyna Witkowska przypomina o wrażliwości kompozytor a na potrzeby innych: „Był do przesady skromny. Zresztą oni oboje… Natomiast korzystał z pieniędzy, które zarobił. Przeznaczał je na szczytne cele, o czym nigdy nie mówił albo przynajmniej bardzo rzadko.”

…i zachwyca się harmonią małżeńską Lutosławskich: „Oni byli absolutnie nierozłączni, po prostu jedno bez drugiego nie mogło funkcjonować. Nie było wątpliwości, że Witek jest cały czas zakochany w Danusi, a Danusia w Witku. To było coś, co mi się szalenie podobało.”

24 stycznia 2013 r. podczas uroczystości rocznicowych na Zamku Królewskim w Warszawie Krystyna Witkowska została uhonorowana Medalem Stulecia Urodzin Witolda Lutosławskiego.

kt