facebook

Zbigniew Skowron

Zbigniew Skowron — muzykolog, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W centrum jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia nowożytnej refleksji o muzyce, teoretyczno-estetyczne aspekty muzyki II połowy XX wieku, twórczość i myśl muzyczna Witolda Lutosławskiego oraz epistolografia i biografistyka chopinowska. Efektem jego pobytu stypendialnego w USA (Univerity of Pennsylvania, Filadelfia) jest książka Nowa muzyka amerykańska. W Paryżu, Londynie i Poitiers wygłosił cykle wykładów poświęconych nowej muzyce polskiej i amerykańskiej. Jego książka Myśl muzyczna Jeana-Jacques'a Rousseau wypełniła lukę w naszej wiedzy o kulturze umysłowej 18 wieku.

Jako stypendysta Fundacji Paula Sachera w Bazylei Zbigniew Skowron prowadził badania nad spuścizną Witolda Lutosławskiego, przygotowując do wydania m. in. jego Zapiski. Opublikował zbiór jego rozproszonych tekstów o muzyce Witold Lutosławski: O muzyce. Pisma i wypowiedzi, pod jego redakcją ukazały się poświęcone kompozytorowi zbiory prac różnych autorów: Lutoslawski Studies. Estetyka i styl twórczości Witolda Lutosławskiego.

„Żeby zrozumieć muzykę Lutosławskiego, trzeba poznać jego główne idee, główne założenia jego techniki kompozytorskiej”, zachęcał Zbigniew Skowron słuchaczy Polskiego Radia, „To jest tak jak z nauką języka obcego. Trzeba oswoić się z nowym środowiskiem dźwiękowym, które stworzył Lutosławski. Nie jest to na pewno rzeczą łatwą, ale kiedy już się przywyknie, to jest tak, jakbyśmy oddychali inną atmosferą.”

W roku 2005 Zbigniew Skowron został uhonorowany medalem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego i wybrany na przewodniczącego kapituły tego medalu, a 24 stycznia 2013 roku został odznaczony medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

kt