facebook

Charles Bodman Rae

image

Charles Bodman Rae (ur. 1955) — angielski kompozytor, pianista, dyrygent i muzykolog, aktualnie profesor w Elder Conservatorium of Music na Uniwersytecie w Adelajdzie, badacz twórczości Witolda Lutosławskiego.

Studiował kompozycję i dyrygenturę w Oxfordzie i Cambridge. Fascynacja muzyką Witolda Lutosławskiego przyniosła pomysł na studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (1981-1983). Intensywny kontakt z Lutosławskim oraz studia nad jego kompozycjami zaowocowały po kilkunastu latach doktoratem o jego technice kompozytorskiej (Pitch Organization in the Music of Witold Lutosławski since 1979, Uniwersytet w Leeds, 1992). W 1994 roku drukiem ukazała się monografia twórczości Lutosławskiego autorstwa Rae The Music of Lutosławski (Londyn, 1994; wydanie polskie w tłumaczeniu Stanisława Krupowicza jako Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996). Rae jest ponadto autorem hasła o kompozytorze w angielskiej encyklopedii muzycznej The New Grove Dictionary of Music and Musician oraz kilku artykułów poświęconych jego twórczości.

W rozmowie z Grzegorzem Michalskim o swoich relacjach z Lutosławskim mówił: „Oczywiście był mistrzem, ale ja nie szukałem w nim mistrza. Łączyły nas bardzo serdeczne relacje, w ten sam sposób odnosił się także do moich bliskich: mojej żony, siostry, rodziców. Grałem mu moje nowe utwory, o których później dyskutowaliśmy. Było dla mnie zaszczytem mieć przyjaciela w tak wielkim człowieku”.

W 2004 roku z okazji dziesiątej rocznicy śmierci autora Muzyka żałobnej Rae skomponował II Kwartet smyczkowy.

Za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze w roku 2005 otrzymał Medal im. Witolda Lutosławskiego, a w styczniu 2013 roku medal 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

sw