facebook

Danuta Gwizdalanka

image

Danuta Gwizdalanka — muzykolog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jej szerokie zainteresowania obejmują historię muzyki, często w kontekście społecznym; wiele uwagi poświęca twórczości Beethovena, kameralistyce, a także nowej muzyce polskiej. Jest autorką szeregu książek o muzyce, m. in. cenionego i jedynego dotychczas na polskim rynku Przewodnika po muzyce kameralnej, kilku podręczników do historii muzyki, oraz licznych artykułów. Wśród jej publikacji są m. in. Czterojęzyczny słownik terminów wykonawczych i interpretacyjnych, Muzyka i polityka, Muzyka i płeć.

Wraz z mężem, Krzysztofem Meyerem, Danuta Gwizdalanka opublikowała zbiór pism i wypowiedzi Lutosławskiego pt. Witold Lutosławski. Postscriptum oraz najobszerniejszą dotychczas, dwutomową biografię kompozytora pt. Witold Lutosławski. Droga do dojrzałości i Witold Lutosławski. Droga do mistrzostwa. Przygotowała też aplikację na telefon Witold Lutosławski. Przewodnik po Warszawie.

24 stycznia 2013 roku Danuta Gwizdalanka została odznaczona medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

kt
Esej Danuty Gwizdalanki o twórczości Witolda Lutosławskiego Talent zobowiązuje