facebook

Kazimierz Michalik

Kazimierz Michalik (ur. 1933) — polski wiolonczelista i pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się pod kierunkiem J. Drohomireckiego. Ukończył również praską Akademię Sztuk Muzycznych w klasie wiolonczeli prof. K. Sádlo i M. Sádlo. Jak sam wielokrotnie podkreślał, istotny wpływ na jego rozwój artystyczny miały kontakty z wybitnymi wiolonczelistami: Mścisławem Rostropowiczem, Danielem Szafranem i André Navarrą.

Przez wiele lat był koncertmistrzem wiolonczel w Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Od 1974 roku prowadzi działalność pedagogiczną. Wśród jego uczniów znajdziemy wielu wybitnych polskich wiolonczelistów na czele z Andrzejem Bauerem, Tomaszem Strahlem czy Karolem Marianowskim. Andrzej Bauer o swoim nauczycielu: „Każdy, kto ma kontakt z profesorem odczuwa ogrom jego horyzontów myślowych, niezwykłe oczytanie, bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o sprawy szeroko rozumianej kultury osobistej. Profesor ma niezwykłą wiedzę na tematy plastyczne, literackie i teatralne. Jest człowiekiem w najlepszym znaczeniu tego słowa renesansowym”.

Kazimierz Michalik jest pomysłodawcą Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego, prezesem Fundacji Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów (organizatora konkursu), w kilku edycjach był przewodniczącym jury.

Podczas koncertu laureatów IX Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej w lutym 2013 roku Kazimierz Michalik otrzymał Medal 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego w uznaniu za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze.

sw