facebook

Bogdan Pałosz

Bogdan Pałosz — dyrektor Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego, wiceprezes Fundacji Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów (organizatora konkursu), profesor w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

I edycja Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego odbyła się w roku 1997. Konkurs obywa się co dwa lata w lutym. Wśród laureatów znajdują się znakomici wiolonczeliści młodego pokolenia m.in.: Bartosz Koziak (2001), Julian Steckel (2003) czy Marcin Zdunik (2007).

Lutosławskiego wybrano patronem konkursu dla młodych wiolonczelistów (w konkursie startować mogą wyłącznie muzycy do 24 roku życia) ze względu na trzy istotne utwory napisane przez niego na wiolonczelę: solowej Wariacji Sacherowskiej, kameralnego Grave oraz Koncertu wiolonczelowego, wokół których zbudowano program trzech kolejnych etapów konkursu. Jak podkreślał Bogdan Pałosz w prasowym wywiadzie, nie bez znaczenia była również życzliwość Lutosławskiego względem młodych artystów, których wspierał stypendiami.

Konkurs należy do ważnych międzynarodowych organizacji – jest członkiem The World Federation of International Music Competitions oraz The European Union of Music Competitions for Youth. W skład jury Konkursu wchodzą wybitni wiolonczeliści z całego świata, a honorowym przewodniczącym pierwszych edycji był Mścisław Rostropowicz.

Podczas koncertu laureatów IX Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej w lutym 2013 roku Bogdan Pałosz otrzymał Medal 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego w uznaniu za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze.

sw