facebook

Michał Bristiger

image

Michał Bristiger (1921-2016) — muzykolog, profesor w Instytucie Sztuki PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Palermo, członek-korespondent American Musicological Society, redaktor honorowy pisma Res Facta Nova, redaktor naczelny pisma De Musica.

Nekrolog Witolda Lutosławskiego napisany przez Michała Bristigera w 1994 roku należy do jednych z najczęściej przywoływanych tekstów o kompozytorze. Czytamy w nim m.in.: „Jego odejście odczuliśmy jako ból osobisty, a było ono sejsmicznym drgnieniem całej naszej kultury. Świat dźwięków – powiadają – jest ulotny w czasie, w przestrzeni i w historii, jakże więc to się dzieje z muzyką Witolda Lutosławskiego, iż odczuwamy ją jako opokę muzyczną w tej burzliwej historii muzyki naszego stulecia? Była Jego ekspresją osobistą, a zarazem należy do materii duchowej Polaków. Lutosławski exegit monumentum całej naszej kulturze. Że był polskim kompozytorem to za mało powiedzieć. Kompozytorzy biorą często materiał rodzimy do swych własnych kompozycji. Z Witoldem Lutosławskim stało się po pewnym czasie przeciwnie. Po czasie naszego początkowego obcowania z Jego muzyką, w czasie jej panowania. To, co było w niej indywidualne, tak przeniknęło nas wszystkich, tak przepoiło naszą wrażliwość muzyczną – świadomie czy naturalnie – iż cechy Jego stylu zaczęły się utożsamiać z polskością muzyki polskiej. Tak było przedtem z Karolem Szymanowskim, a jeszcze dawniej z Fryderykiem Chopinem”.

W 2001 roku twórczości Witolda Lutosławskiego poświęcił piątą edycję programowego przez siebie festiwalu muzycznego Polskiego Radia. Podczas festiwalowego tygodnia (19-26.05) muzyka Lutosławskiego zabrzmiała wraz z utworami Josepha Haydna, Maurice'a Ravela, Henriego Dutilleuxa, Beli Bartóka, Alberta Roussela, Witolda Maliszewskiego oraz w nieoczekiwanych zestawieniach z kompozycjami Mieczysława Weinberga (XIII Kwartet smyczkowy), Maurice'a Ohany (Llanto por Ignacio Sánchez Mejías), Giorgio Ghediniego (Concerto dell'Albatro) i Davida Del Trediciego (An Alice Symphony).

24 stycznia 2013 roku Michał Bristiger został uhonorowany Medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

sw
Pełny tekst eseju Michała Bristigera Jego odejście