facebook

Grzegorz Michalski

image

Grzegorz Michalski – muzykolog. 1971-73 redaktor w dwutygodniku „Ruch Muzyczny”, 1974-81 kierownik Redakcji Muzyki Poważnej w Telewizji Polskiej, 1982-88 konsultant programowy Filharmonii Narodowej, 1988-90 dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, 1990-92 podsekretarz stanu następnie pełnomocnik do spraw Dziedzictwa Chopinowskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach 1992-99 kierował Działem Publicystyki Kulturalnej w II Programie Polskiego Radia. W latach 2001-2008 (z przerwą w 2006 r.) dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Zainicjował m.in. cykl konferencji chopinologicznych, Koncertów Urodzinowych Chopina w Filharmonii Narodowej, koncertów i nagrań muzyki Chopina na historycznych instrumentach, festiwale „Chopin i jego Europa”, cykle wydawnicze (m.in. „Dzieła Fryderyka Chopina. Wydanie Faksymilowe”). Członek Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego PEN Clubu. W latach 2008-2014 prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, od 2011 członek Rady Programowej NIFC a następnie 2014-2015 jako pełnomocnik dyrektora Instytutu zaangażowany w przygotowanie i organizację Konkursu Chopinowskiego. W maju 2017 został prezesem Polskiej Rady Muzycznej.

Ważniejsze publikacje: Nowa muzyka (od roku 1937), w: Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Warszawa 1977; New Polish Music 1980-1989, w: Polish Realities – the Art in Poland, Glasgow 1990; Lutosławski w pamięci. 20 rozmów o kompozytorze (Gdańsk, 2007).