facebook

Aleksandra Kuls

Aleksandra Kuls – urodziła się w 1991 roku. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Magdaleny Szczepanowskiej, obecnie studiuje w klasie prof. Kai Danczowskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G.Ph. Telemanna w Poznaniu (2007 – III miejsce), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Tadeusza Wrońskiego w Warszawie (2009 – wyróżnienie), nagrody Wandy Wiłkomirskiej za najlepsze wykonanie kompozycji Karola Szymanowskiego oraz nagrody Niezależnej Kapituły Krytyków na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2011), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Jozsefa Szigetiego w Budapeszcie (wrzesień 2012).

Występowała jako solistka w Belgii, Norwegii, na Ukrainie, w Brazylii, w Niemczech, a także brała udział w festiwalach: Chopin i Jego Europa (2012), Muzyka w Starym Krakowie (2012), Międzynarodowym Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych w Katowicach (2012), Letnie Recitale na Grochowskiej organizowanym przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia (2012), Festiwalu Smyczkowym w Zielonej Górze (2012).

Solistka współpracowała z dyrygentami takimi, jak Tadeusz Strugała, Antoni Wit, Michał Dworzyński, Stanisław Krawczyński, Czesław Grabowski. Przez 6 lat była liderką kwartetu smyczkowego Qualitá, który koncertował w kraju i za granicą. Do sukcesów kwartetu należy I miejsce i Grand Prix na konkursie „Talents for Europe” na Słowacji (2008). Obecnie Aleksandra Kuls występuje również w duecie skrzypcowym i kwintecie fortepianowym. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich Maxima Vengerova w Gdańsku. W ciągu ostatnich dwóch lat otrzymała liczne stypendia i nagrody za działalność artystyczną, wśród nich Paszport „Polityki” 2011 w kategorii muzyka poważna, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych (2012), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rok akademicki 2011/2012), Stypendium fundacji Pro Musica Bona (rok akademicki 2011/2012, 2012/2013), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rok akademicki 2012/2013), Stypendium Jerzego Katlewicza na rok akademicki 2012/2013.

Artystka wystąpiła podczas festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch XI w 2014 roku, wykonując Partitę kompozytora. Nagranie dostępne jest w dziale nagrania.