facebook

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2019

image

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci krajowych szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy oraz muzycy zainteresowani twórczością XX i XXI wieku.


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów w terminie do 14 czerwca 2019 roku:
- życiorys z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
- świadectwo ukończenia szkół/uczelni lub dokument poświadczający etap zaawansowania kształcenia,
- plan kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego,
- rekomendacja dwóch wykładowców akademickich,
- załączenie nagrań, partytur (w wersji tradycyjnej lub elektronicznej), linków do wykonań, w celu zapoznania się z dorobkiem artystycznym kandydata,

na adres Towarzystwa:
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2019 (liczy się data stempla pocztowego).