facebook

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2017

image
Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci krajowych szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy oraz muzycy zainteresowani twórczością XX i XXI wieku.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów w terminie do 28 czerwca 2017 roku:

życiorys z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć;
świadectwo ukończenia szkół/uczelni lub dokument poświadczający etap zaawansowania kształcenia;
plan kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego;
rekomendacja dwóch wykładowców akademickich

na adres Towarzystwa:
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2017 (liczy się data stempla pocztowego)