facebook

Projekt unCHAINed - zerwany łańcuch

image
Projekt unCHAINed – zerwany łańcuch – to seria czterech wydarzeń muzycznych o charakterze edukacyjnym, przygotowanych przez zespół CHAIN ENSEMBLE.
Ideą projektu jest umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze osobom, które dotychczas nie interesowały się muzyką polską i nie miały z nią bliższego kontaktu.
Dlatego też wydarzenia te będą miały miejsce w ośrodkach, pozostających w oddaleniu od głównych centrów kultury – we Włocławku, Inowrocławiu, Pile i Koninie.
Każde z wydarzeń – to spotkanie z uczestnikami, mające na celu wprowadzenie ich w świat muzyki współczesnej. Złożą się na nie – prelekcja, koncert w wykonaniu zespołu CHAIN ENSEMBLE, utworzonego przez młodych, cenionych muzyków, pracujących pod kierunkiem wybitnego wiolonczelisty, prof. Andrzeja Bauera, oraz rozmowa artystów z publicznością.

Zaproszeni są wszyscy, wstęp wolny.

Zostaną wykonane dzieła czołowych polskich twórców XX i XXI wieku – Witolda Lutosławskiego, Pawła Mykietyna, Zygmunta Krauzego, a także wybitnej niemieckiej kompozytorki Caroli Bauckholt.
W gronie wykonawców znajdzie się działająca w Niemczech znakomita flecistka, Yuri Matsuzaki.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra KULTURA DOSTĘPNA 2016.

Terminy wydarzeń:
Włocławek – 16 października 2016
Inowrocław – 17 października 2016
Piła – 18 października 2016
Konin – 19 października 2016

Program:
Paweł Mykietyn – Eine kleine herbstmusik na 11 instrumentów (1995)
Zygmunt Krauze – „Quatuor pour la naissance pour clarinette, violon, violoncelle et piano" (1984)
Witold Lutosławski – Preludia taneczne na 9 instrumentów (1955)
Witold Lutosławski – Łańcuch I na orkiestrę kameralną (1983)
Carola Bauckholt – Treibstoff (1995)

Organizator: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

Współorganizatorzy i partnerzy: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Rejonowe Oddziały PCK w Inowrocławiu, Włocławku, Pile i Koninie, „Nowa Era” Sp. z o. o., Kujawskie Centrum Kultury, PSM I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, PSM I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie, Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Stowarzyszenie „Magnus Ventus” w Pile