facebook

Redakcja strony internetowej

Redakcja: Sławomir Wieczorek
Koncepcja portalu i współpraca redakcyjna: Kamila Stępień-Kutera
Autorzy tekstów: Andrzej Chłopecki (ach), Krzysztof Teodorowicz (kt), Daniel Cichy (dc), Marcin Gmys (mg), Danuta Gwizdalanka (dg), Anna Skulska (as), Joanna Grotkowska (jg), Róża Światczyńska (rs), Sławomir Wieczorek (sw)
Tłumaczenia: Maksymilian Kapelański (mk), Agnieszka Wilga (aw)
Opieka informatyczna: Tomasz Różalski
Koordynacja: Jarosław Kutera

Rozbudowa witryny internetowej Towarzystwa odbywa się przy wsparciu finansowym Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Działań Roku Witolda Lutosławskiego