facebook

Prelude for Guildhall School of Music and Drama

image
obsada: orkiestra
  2222, 2221, timp, batt, archi
data powstania: 1989
informacje dotyczące prawykonania
miejsce: Londyn
data: 11 V 1989
orkiestra: Guildhall Symphony Orchestra
dyrygent: Witold Lutosławski
wydanie: PWM, Chester Music

Napisany w 1989 roku utwór po raz pierwszy wykonany został 11 maja tego roku w Guildhall School of Music and Drama w Londynie przez orkiestrę symfoniczną Szkoły w Guildhall prowadzoną przez kompozytora. Przeznaczony jest na podwójną obsadę instrumentów dętych, kotły, perkusję i smyczki. Czas trwania – około 4 minut.

Prelude pomyślane zostało jako prezent dla Szkoły, której Witold Lutosławski był członkiem honorowym od 1978 roku.

ach