facebook

Fanfare for University of Louisville

image
obsada: instrumenty dęte i perkusja
  3333, 4331, timp, batt
data powstania: 1986
informacje dotyczące prawykonania
miejsce: Louisville
data: 19 IX 1986
orkiestra: Louisville Orchestre
dyrygent: Lawrence Smith
wydanie: PWM, Chester Music
posłuchaj

Utwór powstał w 1986 roku i wykonany został po raz pierwszy przez Orkiestrę Louisville pod dyrekcją Lawrence’a Leightona Smitha 19 września tego samego roku. Przeznaczony jest na potrójny skład instrumentów dętych drewnianych, po cztery rogi i trąbki, trzy puzony, tubę, kotły i jeden zestaw perkusji.

Okazjonalna miniatura została skomponowana w związku z udziałem kompozytora w obradach jury Nagrody Grawemeyera, gdy nagrodzony został György Ligeti za zeszyt Sześciu etiud na fortepian. Pełen energii utworek rozpoczynający się i kończący unisonem dźwięku a jest następstwem prym akordów, tworzących kadencję doskonałą ea. Wykonanie Fanfary zamykało uroczystą ceremonię wręczenia tej Nagrody.

Utwór należy do miniatur przeznaczonych dla zespołów lub instytucji, wykonanych po raz pierwszy podczas specjalnych okoliczności, m.in. takich, jak ta w Louisville, oprócz niej zaś – odwiedziny kompozytora w Szkole Guildhall w Londynie (Prelude for G.S.M.D.) czy otrzymanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Cambridge (Fanfare for CUBE na kwintet dęty).

ach