facebook

Genius Lutos

Pilotażowy projekt "Genius Lutos" realizowany jest wspólnie z Filharmonią Szczecińską. Jako przykład dobrych praktyk do upowszechniania w instytucjach kultury w Polsce jest adresowany do osób z upośledzeniem umysłowym. Szczególną rolę gra w nim Orkiestra Perkusyjna Gamelan, działająca przy szczecińskim kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, skupiająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Próby i warsztaty Orkiestry, służące przygotowaniu nowego repertuaru opartego na ideach Lutosławskiego i inspirowane jego twórczością, prowadzić będą do wspólnych koncertów z artystami Filharmonii Szczecińskiej. Trwałym efektem projektu będzie przewodnik metodyczny z dokumentacją filmową.

Genius Lutos

""

Genius Lutos – przewodnik metodologiczny (*.pdf)

Genius Lutos – reportaże – 10 odcinków