facebook

Medal

image

W wigilię setnych urodzin Witolda Lutosławskiego, 24 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych medali 100-lecia urodzin kompozytora. Medale, przygotowane przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca z okazji jubileuszu kompozytora, przyznawane są osobistościom wnoszącym wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o Witoldzie Lutosławskim oraz związanym z kompozytorem relacjami rodzinnymi, przyjaźni, wspólnych działań artystycznych, wspólnej aktywności społecznej.

Wśród kilkunastu odznaczonych podczas wieczoru poprzedzającego dzień urodzin Lutosławskiego znaleźli się jego najbliżsi, przyjaciele, współpracownicy, a także wybitni monografiści:

Podczas uroczystego koncertu w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej (25.01.2013) Medal 100-lecia urodzin w uznaniu za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o Witoldzie Lutosławskim otrzymali:

Podczas koncertu laureatów Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej (28.02.2013) odbyło się wręczenie Medalu 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego . Kolejnymi laureatami w uznaniu za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o Witoldzie Lutosławskim zostali:

20 kwietnia 2013 roku w Berlinie, po ostatnim z cyklu koncertów z okazji 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Berlińskiej, Medal Roku Lutosławskiego otrzymał

30 sierpnia 2013 roku w Drozdowie podczas konferencji Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymały:

6 września podczas koncertu z udziałem International Lutosławski Youth Orchestra Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymała dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie:

9 września w Berlinie podczas ostatniego koncertu z cyklu Woven Words Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymał:

22 września w Warszawie podczas koncertu Warszawskiej Jesieni Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymali:

5 października w Warszawie podczas recitalu w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymała:

11 października w Amsterdamie po koncercie Orkiestry Concertgebouw Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymał:

29 listopada w Kopenhadze, w gmachu Biblioteki Królewskiej, Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymał:

9 grudnia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie podczas koncertu Katedry Wokalistyki, Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymała:

25 stycznia 2014 w Warszawie podczas koncertu na zakończenie Roku Lutosławskiego, Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymała:

7, 8, 9 lutego 2014 w Warszawie podczas koncertów Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch XI", Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymali:

21 lipca 2014 roku w swoim domu w Warszawie Medal Roku Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze otrzymał: