facebook

Publikacje

image

Lutosławski. Koncerty jubileuszowe

Na zakończenie Roku Witolda Lutosławskiego przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Polskim Radiem została wydana płyta CD Lutosławski. Koncerty jubileuszowe, na którą złożyły się wybitne wykonania utworów Lutosławskiego wybrane spośród nagrań zarejestrowanych podczas koncertów upamiętniających rocznice urodzin Witolda Lutosławskiego (w 2012 i w 2013 roku). Płyta ma charakter promocyjny i jest dostępna w siedzibie Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.


Wydawnictwo: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Instytut Muzyki i Tańca 001TWL, IMIT CD 0009

Spis nagrań


image

Przewodnik po muzyce Witolda Lutosławskiego. Andrzej Chłopecki PostSłowie

Ostatnia, niedokończona książka znanego krytyka i muzykologa, powstała na zamówienie Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Kto śledził niegdysiejsze publikacje Andrzeja Chłopeckiego, nie będzie zaskoczony – krytyk nie zmienił poglądów, ale jego ocena stała się głębsza, bardziej stanowcza, bez wahania wskazująca pierwszoplanową rolę Witolda Lutosławskiego dla zrozumienia najważniejszych dylematów muzyki XX wieku. Autor miał świadomość, że taka książka mogła powstać dopiero teraz, na podstawie wiedzy i doświadczenia kilkudziesięciu lat dociekań, jej treścią zaś nie jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie muzyki Lutosławskiego, lecz tej odpowiedzi udzielenie. To w pracy krytyka rzadka chwila pewności, której towarzyszy dyktowana właśnie postawą krytyczną potrzeba polemiki, rozmowy, sporu z mądrym i życzliwym czytelnikiem. Publikacja jest finansowana z programów Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy.

Spis treści

Książka dostępna jest w księgarni Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.


image

"Lutosławski. 1913-2013"

To ponad 300-stronicowy album przygotowany przez Elżbietę Markowską, zawierający wybór wypowiedzi kompozytora, wspomnienia rodziny i przyjaciół oraz fotografie, przenoszące rzeczywisty obraz czasów i ludzi. Publikacja ta jest próbą dopełnienia portretu twórcy i człowieka. Zawiera jedynie (i aż) efekt kwerendy w udostępnionych archiwach rodziny, przyjaciół i podstawowych zbiorach archiwów instytucjonalnych (np. Polskiego Radia). Ponadto zbiera wypowiedzi i materiały rozsiane w różnych, często okazjonalnych lub dziś już trudno dostępnych publikacjach. Czytelnik oczywiście znajdzie tu podstawowe informacje o Witoldzie Lutosławskim, ale zostanie zaproszony do wędrówki przez jego biografię ścieżkami mało uczęszczanymi, które czasami prowadzą przez zakamarki dotychczas nieodwiedzane. Album wydany przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego wspólnie z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.

Spis treści

Książka dostępna jest w księgarni Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.