facebook

Łańcuch X

image

W roku jubileuszu 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego festiwal Łańcuch X różni się od wcześniejszych jego wydań bogactwem repertuaru oraz ilością uczestniczących zespołów. Życzliwość wszystkich partnerów pozwoliła wprowadzić koncerty festiwalowe do najbardziej reprezentacyjnych sal Warszawy, Filharmonia Narodowa jednak postawiła niełatwy do spełnienia warunek niepowtarzania podczas naszych koncertów tych utworów Witolda Lutosławskiego, które zostały już przez nią zaplanowane na rok 2013.

W ten sposób w programach festiwalu Łańcuch X znalazły się w przewadze rzadko wykonywane dzieła Lutosławskiego. Szczególną nagrodą za ten wysiłek jest nasze współautorstwo wspaniałej oferty, jaką otrzymują odwiedzający Warszawę melomani – w gmachu Filharmonii w ciągu całego roku będą mogli bowiem usłyszeć niemal komplet utworów Witolda Lutosławskiego. Na taki wyraz uznania dla dzieła Mistrza nie zdobył się w świecie nikt, uwzględniając nawet imponujące inicjatywy Londynu i Berlina. Niemały nasz udział w tym wielkim projekcie może być powodem do dumy.

Nie do przecenienia jest także odzew zespołów, do których zwróciliśmy się z zaproszeniem na nasz festiwal: nie dość, że nikt nam nie odmówił, to jeszcze wszyscy pozostawali w gotowości do honorowego ofiarowania swojego występu. Motyw był jeden – potrzeba złożenia publicznego hołdu najwyższej miary sztuce i osobowości twórcy. W efekcie każda z orkiestr pojawia się z programem do pewnego stopnia autorskim, własnym, lecz zarazem zharmonizowanym z koncepcją festiwalu.

To naprawdę wyjątkowa sytuacja, aby tak solidarnie i licznie stawali najwybitniejsi polscy muzycy. Filharmonia Narodowa, NOSPR, Sinfonia Varsovia wsparte przez Filharmonię Wrocławską i Polską Orkiestrę Radiową mówią tym samym głosem: że twórczość Witolda Lutosławskiego grać i znać należy pod każdą szerokością geograficzną, a przede wszystkim w Warszawie. I że jej poznawanie i granie owocuje radością i doznaniem mądrego piękna. Nie trzeba niczego więcej.

Grzegorz Michalski
Prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego

Książka programowa Festiwalu Łańcuch X (pdf)
Folder Festiwalu Łańcuch X (pdf)
Plakat Festiwalu Łancuch X (pdf)

Program Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch" X

24 stycznia 2013 r. Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie, g. 19:00

Koncert w wigilię 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego

Koncepcja programowa: Michał Bristiger

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, dyr. Marek Moś, Marcel Beekman – tenor,

Roksana Wardenga – mezzosopran, Marcin Zdunik – wiolonczela

Maja Komorowska – recytacja

Program:

Witold Lutosławski, Muzyka żałobna

Witold Lutosławski, Morze z Pięciu pieśni na głos żeński i 30 instrumentów solowych do słów Kazimiery Iłłakowiczówny

Witold Lutosławski, Grave na wiolonczelę i 13 instrumentów smyczkowych

Witold Lutosławski, Paroles tissées na tenor, smyczki, harfę i perkusję

oraz teksty Paula Valéry’ego, Henriego Michaux i Cypriana Kamila Norwida

28 stycznia 2013 r., Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, g. 19:00

Koncert symfoniczny

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej, dyr. Jacek Kaspszyk, Garrick Ohlsson – fortepian

Program:

Witold Lutosławski, Fanfare for Louisville

Witold Lutosławski, Koncert fortepianowy

Igor Strawiński, Ognisty ptak, suita z 1911 roku

Maurice Ravel, La Valse

29 stycznia 2013 r. Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, g. 19:00

Koncert kameralny

Garrick Ohlsson – fortepian, Lutosławski Quartet

Program:

Witold Lutosławski, Kwartet smyczkowy

Béla Bartók, Kwintet fortepianowy

1 lutego 2013 r. Filharmonia Narodowa, Sala Kameralna, g. 19:00

Stypendyści

Orkiestra Kameralna Sinfonietta Cracovia, dyr. Robert Kabara, Weronika Dziadek –

skrzypce, Krzysztof Lasoń – skrzypce

Orkiestra kameralna Festiwalu Łańcuch X , dyr. Wojciech Michniewski, Łukasz Owczynnikow – kontrabas, Jadwiga Czarkowska – klarnet basowy

Program:

Grażyna Krzanowska, Silver line na 15 instrumentów smyczkowych

Aleksander Lasoń, Suibusium felix na dwoje skrzypiec i smyczki

Andrzej Krzanowski, II Symfonia na 13 instrumentów smyczkowych

Tadeusz Wielecki, Czas kamieni na kontrabas amplifikowany i orkiestrę kameralną

Tomasz Opałka, Koncert D.N.A. na klarnet basowy i zespół instrumentalny

Paweł Mykietyn, 3 dla 13 na 13 instrumentów

2 lutego 2013 r. Filharmonia Narodowa, Sala Koncertowa, g. 19:00

Koncert symfoniczny

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Pierre-André Valade

Elżbieta Szmytka – sopran, Chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Bogdan Gola – przygotowanie chóru

Program:
Witold Lutosławski, Tryptyk śląski na sopran i orkiestrę

Witold Lutosławski, II Symfonia

Henryk Mikołaj Górecki, Muzyka staropolska

Henryk Mikołaj Górecki, Ad matrem

7 lutego 2013 r. Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, g. 19:00

Cello Concerto – Hésitant – Direct
Wykonawcy:

Andrzej Bauer – wiolonczela, elektronika, kierownictwo artystyczne

Cezary Duchnowski – przygotowanie warstwy elektroakustycznej

Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik – fortepiany

Magdalena Kordylasińska, Miłosz Pękala – perkusja

8 lutego 2013 r. Filharmonia Narodowa, Sala Koncertowa, g. 19:00
Koncert symfoniczny

Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Łukasz Borowicz,

Anna Radziejewska – mezzosopran

Program:

Witold Maliszewski, Uwertura radosna D-dur op. 11

Witold Lutosławski, Przeźrocza

Witold Lutosławski, Pięć pieśni na głos żeński i 30 instrumentów solowych do słów Kazimiery Iłłakowiczówny

Witold Lutosławski, Dziesięć tańców polskich

Mikołaj Rimski-Korsakow, II Symfonia "Antar"

9 lutego 2013 r. Filharmonia Narodowa, Sala Koncertowa, g. 19:00
Koncert symfoniczny

Sinfonia Varsovia, dyr. Krzysztof Penderecki

Program:

Krzysztof Penderecki, V Symfonia "Koreańska"

Witold Lutosławski, Koncert na orkiestrę

Wydarzenia towarzyszące

Minifestiwal dla dzieci Łańcuszek

Cykl koncertów dla dzieci
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Fort Sokolnickiego
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach

Kursy mistrzowskie Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch X

10-17 lutego 2013 r. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Bilety na koncerty festiwalowe do nabycia:

24 stycznia 2013 r. w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie, Plac Zamkowy 4

28 i 29 stycznia oraz 7 lutego 2013 r. w kasach Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59

1, 2, 8 oraz 9 lutego 2013 r. w kasach Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5