facebook

Elżbieta Markowska

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Elżbieta Markowska muzykolog, od 1970 do 2007 związana z Polskim Radiem; w latach 1991-1995 i 1999-2007 dyrektor Programu 2 PR, w którym stworzyła nową formułę tej anteny (muzyka poważna, literatura, informacja i publicystyka kulturalna). Reprezentowała Polskie Radio w Grupie Ekspertów Muzycznych Europejskiej Unii Nadawców (EBU/UER), aktywnie uczestnicząc w tworzeniu projektów przeznaczonych do międzynarodowych transmisji (sezony koncertowe, operowe, letnie festiwale i inne). Jest autorką wielu audycji muzycznych i publicystycznych oraz wywiadów z wybitnymi polskimi kompozytorami i muzykami m. in. z Elżbietą Chojnacką, Henrykiem Mikołajem Góreckim, Janem Krenzem, Witoldem Lutosławskim, Romanem Palestrem, Krzysztofem Pendereckim, Martą Ptaszyńską, Władysławem Szpilmanem, Pawłem Szymańskim.
Otrzymała nagrodę im. Karola Szymanowskiego za rok 2002 przyznawaną od 1997 roku przez Fundację im. Karola Szymanowskiego. W 2003 roku została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.
Publikacje: Jana Krenza pięćdziesiąt lat z batutą (Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1996), album Lutosławski 1913-2013 (wersja polska i angielska, Warszawa, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego 2012), album Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945 (wraz z Katarzyną Naliwajek-Mazurek; Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, 2014).
Elżbieta Markowska należała do grona założycieli Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, w 2012 roku została wice-prezesem zarządu, a od marca 2015 jest prezesem.