facebook

Profesor Mieczysław Tomaszewski (1921-2019)

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Z wielkim żalem i w poczuciu ogromnej straty żegnamy prof. dr hab. Mieczysława Tomaszewskiego - jednego z inicjatorów założenia Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, wybitnego muzykologa i teoretyka muzyki, wydawcę utworów i przyjaciela Witolda Lutosławskiego.

W 2013 roku prof. Mieczysław Tomaszewski został uhonorowany Medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego

Trudno mi nazwać inaczej niż jako przyjacielskie kilka gestów, które Witold Lutosławski wobec mnie wykonał. Myślę na przykład o pieśni, którą mi dedykował. Słowa znalazł u Iłłakowiczówny i chyba musiał się wewnętrznie uśmiać, gdy je przekomponowywał. Wiersz miał, jak na jubileuszową okoliczność, tytuł nieco dziwny, może nawet szokujący: Nie dla Ciebie. I w całym dalszym tekście nic, tylko refrenicznie powtarzane: »Nie dla ciebie, dla mnie, nie dla ciebie, dla mnie«… to i tamto. Lecz na koniec pojawia się zwrotka, której nie sposób mi zacytować, ta przynosząca puentę: bo właśnie to najważniejsze było dla »ciebie«”.

Cześć Jego pamięci!