facebook

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zaprasza na koncert

image
We are sorry but the following text is not available in the English language


Koncert „Debussy – nasz współczesny”

Scena Muzyki Nowej – cykl koncertów w nowym teatrze

27 listopada 2018, godz. 19:00, Nowy Teatr

Przypadające w tym roku stulecie śmierci Claude’a Debussy’ego zespół Chain Ensemble uczcił zamówieniem cyklu miniatur nawiązujących do estetyki, inspiracji i brzmienia utworów francuskiego twórcy. Składający się z sześciu ogniw zbiór jest hołdem kompozytorowi, który wywarł ogromny wpływ na rozwój muzyki współczesnej jako nowator harmonii i „muzyczny poeta”. Poszczególne utwory trwają od pięciu do ośmiu minut. Każdy z zaproszonych do projektu twórców na swój sposób opisuje cechy muzyki Debussy’ego obecne we kompozycji własnej. Aleksander Kościów stworzył „miniaturę namalowaną kolorami i refleksami przetłumaczonymi z estetyki impresjonizmu”. W utworze Lidii Zielińskiej odnajdziemy „balansowanie, niekiedy dramatyczne, na granicy tak pięknie zanegowanej przez Debussy’ego harmonistę-sonorystę”. Dla Tadeusza Wieleckiego ważna była inspiracja „postawą poety […] osoby, która między innymi próbuje uchwycić nieuchwytne”. Grażyna Pstrokońska-Nawratil podjęła próbę „uchwycenia momentu muzycznej ciszy, kiedy to w upalny dzień słońce u szczytu swej drogi rozwarstwia światło i łagodzi kontury, które odrealniając się w rozgrzanym powietrzu tworzą oniryczne wizje”. W miniaturze Macieja Jabłońskiego „punktem wyjścia dla inspiracji twórczością Claude’a Debyssy’ego jest harmonia obecna w jego dziełach […] łączona z obróbką kolorystyczną”. Natomiast Sławomir Wojciechowski stworzył utwór, który „niemal w całości składa się z fragmentów wyjętych z muzyki Claude’a Debussy’ego, w którym krótkie cytaty z partytur, dosłowne bądź zinstrumentowane, łączą się w spójną całość z samplowanymi cytatami z różnych okresów historii fonografii.” Do Debussy’ego nawiązał również Witold Lutosławski, cytując w swoim Grave motyw otwierający operę Peleas i Melizanda. Podczas koncertu zabrzmi też muzyka samego Debussy’ego – Sonata na flet, altówkę i harfę, jedno z ostatnich i najwybitniejszych dzieł Mistrza, oraz zachwycające zestawienie „muzyki ducha” z „muzyką ciała” w Danse sacrée et Danse profane na harfę i zespół smyczkowy.

Program:

Claude Debussy Sonata na flet, altówkę i harfę
Witold Lutosławski Grave na wiolonczelę i fortepian

Cykl miniatur Debussy – nasz współczesny (prawykonania):

Aleksander Kościów Les cités sous paupières
Lidia Zielińska Fossil
Grażyna Pstrokońska-Nawratil W zenicie słońca 
Tadeusz Wielecki Nieuchwytność
Maciej Jabłoński Len
Sławomir Wojciechowski Claude

Claude Debussy Danse sacrée et Danse profane na harfę i zespół smyczkowy

Wykonawcy:

Chain Ensemble

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu
Ewa Liebchen - flet
Jakub Jackowski - obój
Julian Paprocki - klarnet
Miłosz Pękala - perkusja
Tamara Kurkiewicz - perkusja
Adam Kośmieja - fortepian
Zuzanna Elster - harfa
Krzysztof Bąkowski - skrzypce
Aleksandra Kupczyk - skrzypce
Katarzyna Budnik - altówka
Milosz Drogowski - wiolonczela
Tomasz Januchta – kontrabas


Bilety do nabycia w kasach Nowego Teatry oraz na: www.nowyteatr.org

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.