facebook

Wybrano stypendystę im. Witolda Lutosławskiego

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

W roku 2018 stypendium im. Witolda Lutosławskiego przyznano wiolonczeliście Maciejowi Kułakowskiemu. Rekomendacji dokonało jury w składzie: Jerzy Kornowicz, Wojciech Michniewski oraz Katarzyna Naliwajek.
Stypendium w wysokości 10 000 USD przeznaczone jest na kontynuowanie studiów zagranicznych w Kronberg Academy pod kierunkiem prof. Wolfganga Emanuela Schmidta.