facebook

Przyznano Stypendium im. Witolda Lutosławskiego

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

W dniu 21 lipca jury Stypendium im. Witolda Lutosławskiego dokonało wyboru stypendysty na rok 2017. Stypendium to zostało przyznane Kamilowi Krukowi, doktorantowi Akademia Muzycznej w Krakowie. Kandydaturę tę po rozpatrzeniu nadesłanych 10 zgłoszeń zarekomendowało jury w składzie: Jerzy Kornowicz, Wojciech Michniewski oraz Katarzyna Naliwajek-Mazurek. Stypendium jest przeznaczone na kontynuację studiów kompozytorskich za granicą.