facebook

Konkurs im. Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

VI Konkurs

W czerwcu 2011 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego wraz z Fundacją Polskiej Rady Muzycznej było współorganizatorem 6. Konkursu im. Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży.

Dwuetapowy Konkurs oceniany był przez jury w składzie: Grzegorz Michalski – prezes Towarzystwa im. W. Lutosławskiego – przewodniczący Jury, Prof. Elżbieta Tarnawska Prof. Andrzej Bauer, Krzysztof Knittel – prezes Polskiej Rady Muzycznej, Joanna Grotkowska – sekretarz Jury.

I etap, polegający na ocenie nagrań nadesłanych przez uczestników, miał miejsce 1 czerwca w siedzibie Towarzystwa. Do II etapu zostało dopuszczonych siedmiu uczestników w kategorii uczniów szkół podstawowych i pięciu – ponadpodstawowych.

Przesłuchania konkursowe II etapu odbyły się 18 czerwca 2011 r. w Auli im. Ireny Kirjackiej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 Warszawie przy ul. Miodowej 22 c-d, natomiast 19 czerwca w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 o godz. 12 miał miejsce koncert laureatów, transmitowany na żywo online – transmisja dostępna była także poprzez witrynę internetową Towarzystwa.

Jury wyłoniło następujących laureatów:

w kategorii I (dziecięcej) I nagrodę zdobyła Mira Marton, uczennica Andrzeja Gębskiego;

II i III nagrody w tej kategorii nie przyznano,

wyróżnienia otrzymali: Michał Chałupczak; pedagog – Maria Poradowska-Orlewicz; Aleksandra Chowaniec; pedagog – Halina Waszkiewicz-Rosiek; Kamil Kaczmarczyk; pedagog – Robert Gorgoń; Eliza Kordeczka; pedagog – Robert Rosiek; Elżbieta Mąkowska; pedagog – Robert Rosiek; Wiktoria Sęk-Matej; pedagog – Maria Rzepecka.

W kategorii II, (młodzieżowej), I nagrodę ex aequo zdobyły: Joanna Kacperek (pedagog – Anna Jastrzębska-Quinn) i Karolina Mikołajczyk (pedagog – Andrzej Gębski).

II nagrodę otrzymał Julian Paprocki (pedagog – Krzysztof Zbijowski),

III nagrodę Piotr Pawlak (pedagog – Waldemar Wojtal),

wyróżnienie Trio: Magdalena Skierczyńska, Olga Chwaszczewska, Szymon Borys (pedagog – Justyna Jabłońska).

Laureaci poza nagrodami regulaminowymi zostali także uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Towarzystwo.

Nagranie koncertu finałowego

V Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego, Drozdowo 2009

Konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych I i II stopnia w całym kraju odbywać się będzie w dniach 29 – 30 maja. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter, związana jest bowiem z 15 rocznicą śmierci Witolda Lutosławskiego, oraz 25-leciem istnienia Muzeum Przyrody w Drozdowie w dawnym rodzinnym majątku Lutosławskich, który stał się idealną scenerią dla Konkursu. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej twórczości Witolda Lutosławskiego, a zwłaszcza jego utworów pisanych z myślą o dzieciach i dla dzieci (piosenki, muzyka kameralna, drobne utwory fortepianowe). Jest także zachętą dla nauczycieli do częstszego sięgania po twórczość współczesną, której brakuje w programach, oraz okazją do porównania poziomu wykonawczego uzyskanego w szkołach muzycznych całej Polski. W tym roku rozszerzyliśmy przedmiot konkursu o wybrany utwór polskiej muzyki współczesnej II połowy XX wieku.

Konkurs daje szansę bardziej osobistego, emocjonalnego kontaktu z twórczością, życiem i postacią Witolda Lutosławskiego. Dzieciom i młodzieży oferujemy zwiedzanie dworku Lutosławskich – siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, wykład o historii rodziny Lutosławskich i najwybitniejszym z nich – Witoldzie – bogato ilustrowany zdjęciami z kolekcji rodzinnej, oraz wycieczkę krajoznawczą po okolicy – Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Narwi. Najmłodsze pokolenie muzyków debiutujące na publicznych koncertach w Drozdowie staje obok wybitnych interpretatorów muzyki patrona Konkursu (jurorów) i profesjonalnych muzyków zaproszonej orkiestry. Nagrody dla zwycięzców konkursu i ich nauczycieli ufundują: Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, Prezydent Miasta Łomża – Jerzy Brzeziński, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne.

Organizator: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
Partner: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
Współorganizator: Muzeum Przyrody w Drozdowie

IV Konkurs Wykonawczy Utworów W. Lutosławskiego

Jury IV Konkursu Wykonawczego Utworów W. Lutosławskiego w składzie: Jadwiga Rappé, Stanisława Chyl, Joanna Grotkowska (sekretarz), Andrzej Bauer i Krzysztof Knittel (przewodniczący), obradujące w Drozdowie w dniu 7 czerwca 2008 roku przyznało następujące nagrody:

w I kategorii – uczniów z podstawowych szkół muzycznych oraz szkół muzycznych I st.:

laureatami III nagrody ex equo zostali Rafał Bienias, z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łomży, uczeń p. Sławomiry Michalskiej. i Piotr Pawlak z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, uczeń p. Ewy Włodarczyk

II nagrodę ex equo zdobyli: Maria Porzezińska ze Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, uczennica p. Ireny Maciukiewicz-Schmidt i Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Turku, dyrygent – Marta Janicka

I nagroda ex equo przypada Aleksandrze Rogińskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łomży uczennicy Sławomiry Michalskiej i Urszuli Kuleszy z Państwowej Szkoły Muzycznej I. st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, nauczyciel – Justyna Brzdęk

w II kategorii: uczniów ponadpodstawowych szkół muzycznych oraz szkół muzycznych II stopnia:

wyróżnienie za udział Konkursie otrzymał Kwartet skrzypcowy: Klaudia Olborska, Agnieszka Podłucka, Magdalena Lech, Natalia Żebrowska, Gimnazjum, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, nauczyciel – Ewa Kowar-Mikołajczyk

laureatem III nagrody została Aleksandra Lelek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, uczennica Zdzisława Łapińskiego,

II nagrodę zdobyła Elżbieta Fabisiak z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w ZPSM nr 1 w Warszawie, uczennica Agnieszki Cypryk,

a laureatem I nagrody została Barbara Malcolm z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, uczennica Andrzeja Gębskiego

dodatkową nagrodą dla Barbary Malcolm była rekomendacja Jury do nagrania dla II Programu Polskiego Radia i udziału w międzynarodowym konkursie wykonawczym "Concertino Praga". Ponadto Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zaprasiło Barbarę Malcolm do udziału w festiwalu "Łańcuch" w 2009 roku.

II Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego

24 kwietnia 2004 w ramach obchodów Roku Lutosławskiego

Konkurs dla dzieci i młodzieży polskich szkół muzycznych podstawowych, ponad podstawowych oraz I i II stopnia został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie pod patronatem i we współpracy z Towarzystwem imienia Witolda Lutosławskiego. Towarzystwo pozyskało dla konkursu mecenasa Fundację Aleksandry i Cypriana Kosińskich.