facebook

Steven Stucky

Steven Stucky (1949-2016) należy do najbardziej znanych i renomowanych kompozytorów amerykańskich. Laureat Nagrody Pulitzera za Koncert na orkiestrę nr 2 (2005), jest członkiem senatu Akademii Amerykańskiej w Rzymie, dyrektorem Centrum Nowej Muzyki Amerykańskiej, członkiem zarządu Fundacji Muzycznej im. Kusewickiego oraz członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Ceniony pedagog, profesor m.in. Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Eastman School of Music, zajmuje się też czynnie dyrygenturą, dydaktyką i pisarstwem muzycznym.

Steven Stucky jest jednym z najpoważniejszych autorytetów w dziedzinie twórczości Witolda Lutosławskiego, autorem cennej monografii Lutosławski and his music (Cambridge, 1981), wyróżnionej prestiżową ASCAP Deems Taylor Award. Za swe dokonania na tym polu otrzymał także Złoty Medal Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jako uznany ekspert i mentor dla młodego pokolenia kompozytorów został mianowany członkiem jury Konkursu Kompozytorskiego im. Witolda Lutosławskiego, organizowanego przez Towarzystwo jego imienia.

W 2013 r. został mianowany konsultantem artystycznym i współautorem programu obchodów stulecia urodzin kompozytora, organizowanych przez Esę-Pekkę Salonena oraz Philharmonia Orchestra w Londynie.

Wśród najważniejszych osiągnięć kompozytorskich Stevena Stucky’ego w ostatnim czasie należy wymienić 4-częściową Symfonię (2012), zamówioną i prawykonaną przez dwa czołowe amerykańskie zespoły: Orkiestrę Filharmoniczną w Los Angeles pod dyrekcją Gustavo Dudamela oraz Filharmonię Nowojorską prowadzoną przez Alana Gilberta. Inne znaczące prezentacje jego twórczości obejmowały m.in. wykonania Rhapsodies (2008) przez Filharmoników Nowojorskich na festiwalu BBC Proms w Londynie oraz The Chamber Concerto (2010) przez St. Paul Chamber Orchestra.

Steven Stucky realizuje zamówienia kompozytorskie od światowej sławy solistów i zespołów, m.in. Orkiestry Filadelfijskiej, Filharmoników Nowojorskich, Chicago Symphony, Singapore Symphony, Camerata Bern, perkusistki Evelyn Glennie, pianistów Emanuela Axa i Yefima Bronfmana oraz flecistki Michali Petri.

W sezonie 2012/2013 nastąpi światowa premiera cyklu pieśni orkiestrowych Stucky’ego The Stars and the Roses (2012), cyklu Say Thou Dost Love Me (2012), na chór a capella oraz utworu Take him, Earth (2012), skomponowanego dla upamiętnienia 50-tej rocznicy zamachu na prezydenta J. F. Kennedy’ego. Do ważnych wydarzeń obecnego sezonu należą też wykonania poematu symfonicznego Silent Spring (2011), podczas europejskiego tournée Orkiestry Symfonicznej z Pittsburga, gdzie Stucky pełnił funkcję kompozytora roku 2011/12. W tym sezonie został mianowany Music Alive Composer – in Residence przy Berekeley Symphony, zaś wiosną 2013 roku rozpoczyna okres rezydencji przy Curtis Institute of Music w Filadelfii.

Od ponad 20 lat Steven Stucky regularnie współpracuje z Orkiestrą Filharmoniczną w Los Angeles. W 1988 roku sir Andre Previn mianował go kompozytorem rezydencjalnym zespołu; w następnych latach działał jako konsultant do spraw nowej muzyki, biorąc czynny udział w programowaniu sezonów koncertowych przez Esę-Pekkę Salonena. Z myślą o młodych kompozytorach utworzył przy orkiestrze tzw. Composer Fellowship Program.

Steven Stucky wiele czasu poświęca pracy dydaktycznej. Aktywnie angażuje się też w popularyzację muzyki współczesnej. W ostatnich sezonach był autorem cenionego cyklu prelekcji Hear & Now, towarzyszących prezentacjom nowych utworów przez Filharmoników Nowojorskich. Równolegle rozwija także działalność dyrygencką. Prowadzi m.in. założony przez siebie w 1997 roku w Los Angeles Ensemble X – zespół specjalizujący się w wykonaniach utworów współczesnych, m.in. Williama Crafta, Christopha Rouse’a, Judith Weir i Witolda Lutosławskiego.

rs

Posłuchaj wypowiedzi Stevena Stucky'ego o Witoldzie Lutosławskim