facebook

Profesor Michał Bristiger (1921-2016)

image
Z wielkim żalem i w poczuciu ogromnej straty żegnamy prof. Michała Bristigera - jednego z założycieli Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, wybitnego muzykologa, komentatora twórczości Witolda Lutosławskiego, profesora w Instytucie Sztuki PAN, doktora honoris causa Uniwersytetu w Palermo, członka-korespondenta American Musicological Society, redaktora honorowego pisma Res Facta Nova, redaktora naczelnego serii pism De Musica. W 2013 roku prof. Michał Bristiger został uhonorowany Medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego

Esej Michała Bristigera o Witoldzie Lutosławskim Jego odejście

Cześć Jego pamięci!