facebook

Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945

image

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego przedstawia publikację, która jest próbą naszkicowania zbiorowego portretu warszawskiego środowiska muzycznego w czasie II wojny światowej. Muzycy z pokolenia Lutosławskiego studiowali i wchodzili w dorosłe życie w wolnej Polsce. Wielkim autorytetem dla młodych artystów i kompozytorów w okresie międzywojennym był Karol Szymanowski, który na krótko podjął się kierowania Warszawskim Konserwatorium. Szanse na rozwijanie talentów, kontynuowanie studiów za granicą: w Paryżu, Wiedniu czy Berlinie, dawały perspektywy pomyślnego rozwoju kariery artystycznej. A Warszawa w końcu lat trzydziestych była kwitnącym miastem z bogatym życiem kulturalnym. Zwłaszcza sezony muzyczne obfitowały w wydarzenia na europejskim poziomie.

Wybuch wojny 1 września 1939 roku i restrykcje wprowadzone przez okupanta zmieniły życie mieszkańców stolicy w sposób radykalny. Jak przeżyli pięć lat wojny muzycy w okupowanej Warszawie?

Próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przywołując wspomnienia bohaterów tamtych lat, przytaczając relacje świadków, przedstawiając dokumenty, listy i fotografie. Korzystamy z fragmentów wspomnień muzyków, materiałów zaczerpniętych z okazjonalnych, trudno dostępnych publikacji oraz wypowiedzi utrwalonych w nagraniach radiowych. Ważnym źródłem dokumentów są Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, a także archiwa rodzinne.

Wśród bohaterów książki przeważają muzycy z bliskiego kręgu Witolda Lutosławskiego: koledzy ze studiów w Konserwatorium, muzyczni partnerzy, przyjaciele. Wspólne wojenne losy sprzyjały budowaniu wzajemnego zaufania, środowiskowej solidarności, kształtowaniu postaw zdecydowanego oporu wobec okupanta. Nawiązane w tamtych czasach więzi przyjaźni, a także możliwości tworzenia i uprawiania muzyki były dla wielu duchowym ocaleniem.

Spis treści (pdf)

Rozmowa Adama Suprynowicza (Polskie Radio) z Elżbietą Markowską oraz Katarzyną Naliwajek-Mazurek na temat albumu dostępna jest na stronie Programu 2 Polskiego Radia.

Album można zakupić w księgarni Motyle Książkowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy

Promocja albumu Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945 w opracowaniu Elżbiety Markowskiej i dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek odbyła się w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, 19 grudnia 2014.

Wydarzeniu towarzyszył koncert z udziałem Henryki Trzonek – skrzypce i Katarzyny Glensk-Tchórz – fortepian. W programie: Grażyna Bacewicz, Sonata nr 5 oraz Ignacy Jan Paderewski, Sonata op. 13.