facebook

Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny

image
części:
  1. Morze
  2. Wiatr
  3. Zima
  4. Rycerze
  5. Dzwony cerkiewne
słowa: Kazimiera Iłłakowiczówna
obsada: głos żeński i fortepian
dedykacja: Marya Freund (nr 1), Nadia Boulanger (nr 2-5)
data powstania: 1957
informacje dotyczące prawykonania
miejsce: Katowice
data: 25 XI 1959
soliści: Krystyna Szostek-Radkowa, Alina Liwska
wydanie: PWM, Moeck Verlag
obsada: głos żeński 30 instrumentów solowych
  timp, batt, 2 ar, pf, archi (9-0-4-4-4)
data powstania: 1958
informacje dotyczące prawykonania
miejsce: Warszawa
data: 22 IX 1960
orkiestra: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
dyrygent: Jan Krenz
soliści: Krystyna Szostek-Radkowa
wydanie: PWM 1963, Moeck Verlag
posłuchaj