facebook

Lawina

słowa: A. Puszkin
obsada: głos i fortepian
data powstania: 1949
nagrody: Nagroda na konkursie kompozytorskim z okazji 150 rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina (1949)
informacje dotyczące prawykonania
miejsce: Kraków
data: 26 IX 1950
soliści: Lesław Finze
wydanie: PWM 1950