facebook

Spóźniony słowik, O panu Tralalińskim - piosenki dla dzieci

słowa: Julian Tuwim
obsada: głos i fortepian
data powstania: 1947
informacje dotyczące prawykonania
miejsce: Kraków
data: 26 I 1948
soliści: Irena Wiskida, Jadwiga Szamotulska
wydanie: PWM
obsada: głos i orkiestra kameralna
  canto solo, 2222, 4330, batt(2), cel, archi
data powstania: 1952
informacje dotyczące prawykonania
orkiestra: Orkiestra Polskiego Radia
dyrygent: Stefan Rachoń
soliści: Maria Drewniakówna
wydanie: PWM